Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bostanci B., Zeydan M., Çete M. , Demir H. , Karaağaç A., "Decision Making for Site Selection Using Fuzzy Modeling ", JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE, vol.2016, pp.1-12, 2016
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taşkanat T., Karaağaç A., Beşdok E., Bostanci B., "Kentsel Sorunların Yönetimi için Bir Gönüllü Coğrafi Bilgi Mobil Uygulaması Geliştirilmesi", Geomatik, vol.3, pp.84-91, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karaağaç A., Bostanci B., "Development of an iOS application: Altitude Estimator in a Local Area", The 8th International Conference on Information Technology ICIT 2017 Internet of Things, AMMAN, ÜRDÜN, 17-18 Mayıs 2017, pp.1-5
Taşkanat T., Karaağaç A., Beşdok E., Bostanci B., "Kentsel Sorunların Yönetimi İçin Bir Gönüllü Coğrafi Bilgi Mobil Uygulaması Geliştirilmesi", TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2017, pp.1-1
Karaağaç A., Taşkanat T., Bostanci B., "Determination of Optimum Route with Time Weighted Dijkstra Algorithm ", International Advance Researches in Engineering Congress / IAREC’17, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Karaağaç A., Bostanci B., "Konum Servislerini Kullanan Mobil Uygulamaların Geliştirmesi: Taksi GO Uygulaması", 6. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.1-5
Karaağaç A., Bostanci B., "PROCESSABLE DATA MAKING IN THE REMOTE SERVER SENT BY ANDROID PHONE AS A GIS DATA COLLECTİNG TOOL", EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY 2016, VİYANA, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, vol.EGU 2016, no.14947, pp.1-1
Bostanci B., Demir H. , Karaağaç A., "DETERMİNATİON OF NOMINAL VALUE WITH FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS WEIGHTS", The World Cadastre Summit, Congress& Exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2015, pp.1-12
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bostanci B., Demir H. , Karaağaç A., "Determination of Nominal Value by Fuzzy Analitic Hierarchic Process Weights ", The World Cadastre, Yomralıoğlu T., Ed., Tapu Kadastro Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Ankara, ss.1-10, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi