Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kolbas V., Dervişoğlu A., Pavlovski K., Southworth J., "Tracing CNO exposed layers in the Algol-type binary system u Her", MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, vol.444, pp.3118-3129, 2014 (Link)
Çakırlı Ö., Dervişoğlu A., Sipahi E., İbanoğlu C., "Absolute properties of the neglected eclipsing B-type binary HD 194495", NEW ASTRONOMY, vol.17, pp.215-220, 2012 (Link)
İbanoğlu C., Dervişoğlu A., Çakırlı Ö., Sipahi E., Yüce K., "Carbon deficiencies in the primaries of some classical Algols", MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, vol.419, pp.1472-1479, 2012 (Link)
Dervişoğlu A., Çakırlı Ö., İbanoğlu C., Sipahi E., "V1898 Cygni: An interacting eclipsing binary in the vicinity of North America nebula", REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA, vol.47, pp.297-307, 2011 (Link)
Dervişoğlu A., Tout C.A., İbanoğlu C., "Spin angular momentum evolution of the long-period Algols", MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, vol.406, pp.1071-1083, 2010 (Link)
İbanoğlu C., Çakırlı Ö., Dervişoğlu A., "Is NP Aqr a new near-contact binary?", NEW ASTRONOMY, vol.15, pp.373-379, 2010 (Link)
Çakırlı Ö., İbanoğlu C., Dervişoğlu A., "The Absolute Parameters for NSVS 11868841 and the Oversized Stars in Low-Mass Eclipsing Binaries", REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA, vol.46, pp.363-373, 2010 (Link)
İbanoğlu C., Soydugan F., Soydugan E., Dervişoğlu A., "Angular momentum evolution of Algol binaries", MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, vol.373, pp.435-448, 2006 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Boles T., James N., Balam D., Graham M., Hsiao E., Dennefeld M., Bonfanti A., Dervişoğlu A., Narloch W., Zejmo M., "Supernova 2013ed = Psn J16162429+5153057", Central Bureau Electronic Telegrams, vol.3596, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dervişoğlu A., Pavlovski K., Southworth J., Lehmann H., "Constraining thermohaline mixing inAlgol-type systems with the surfacecarbon to nitrogen abundance ratio", The IMPACT of BINARIES on STELLAR EVOLUTION, Munich, ALMANYA, 3-7 Temmuz 2017, pp.12-12 (Link)
Dervişoğlu A., "On the Evolutionary Status of delta Librae", Inorganic Machines of the Universe, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Dülger M., Dervişoğlu A., "Erken Tür Yıldızlar ve Yarı-Ayrık Sistemlerde CII 4267 Çizgisinin Eşdeğer Genişlik Kalibrasyonu", 20. Ulusal Astronomi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1 (Link)
Dervişoğlu A., "Tracing CNO exposed layers in the Algol type binaries", Astronomy Workshop:"Binary Stars and Exoplanets", ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 21-23 Şubat 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Dervişoğlu A., Pavlovski K., Kolbas V., Southworth J., "Tracing CNO Exposed Layers in the Hot Algol-Type Binary System 68 Her", Setting a New Standard in the Analysis of Binary Stars, Leuven, BELÇIKA, 16-19 Eylül 2014, no.64, pp.389-390 (Link)
Dervişoğlu A., "Disentangling Binary Spectra As A Trace Of Cno Exposed Layers Of Algols: U Her ", THE ORIGIN OF COSMIC ELEMENTS Past and Present Achievements, Future Challenges , ISPANYA, 10-15 Haziran 2013, pp.0-0 (Link)
Dervişoğlu A., "Yarı-Ayrık Sistemlerin Korunumsuz Yörünge Ve Dönme Açısal Momentum Evrimi", XVII Ulusal Astronomi Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010, ss.1472-1479 (Link)
Dervişoğlu A., "Algollerin Kütle Korunumsuz Evrimi", Yakın Çift Yıldızların Yapısı ve Evrimi Çalıştayı, İZMİR, TÜRKİYE, 21-23 Haziran 2010, ss.39-72 (Link)
İbanoğlu C., Çakırlı Ö., Dervişoğlu A., Yüce K., "Klasik Algol Dizgelerinde Kimyasal Elementlerin Göreli Bollukları", XVII Ulusal Astronomi Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 31 Ağustos - 4 Eylül 2010, ss.363-373 (Link)
İbanoğlu C., Çakırlı Ö., Dervişoğlu A., "Güneş Benzeri Etkinlik Gösteren Küçük Kütleli Çift Yıldızlar", Güneş ve Güneş Benzeri Yıldızlar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11 Haziran 2010, ss.54-61 (Link)
Doğan T., Akarsu Ö., Dervişoğlu A., Evren S., "Fg Uma'Nın Üç Ayrı Yöntemle Işıkölçüm Çözümlemesi", XV. Ulusal Astronomi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 28 Ağustos - 01 Eylül 2006, ss.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Dervişoğlu A., Bostancı Güver F. , Soydugan E., Çakırlı Ö., Ak S., Ak T., et al., "Kozmoloji: Evrenin Doğası", Evreni Anlama Serüveni, Güver, T., Ed., NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, ss.512-546, 2017 (Link)
Dervişoğlu A., Bostancı Güver F. , Soydugan E., Çakırlı Ö., Ak S., Ak T., et al., "Cüce Gezegenler ve Güneş Sisteminin Enkazı", Evreni Anlama Serüveni, Güver, T., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.277-308, 2017 (Link)
Dervişoğlu A., Bostancı Güver F. , Soydugan E., Çakırlı Ö., Ak S., Ak T., et al., "Küçük Kütleli Yıldızların Yaşamları ve Ölümleri", Evreni Anlama Serüveni, Güver, T., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.388-415, 2017 (Link) (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi