Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gümüş M.K., Güven A., Altinkaynak M., Keskin M., "Comparison of Different Measurement Tools and Dimensional Parameters of Pterygium to Investigate its Impact on Refractive Indices and Ocular Aberrations", EYE & CONTACT LENS-SCIENCE AND CLINICAL PRACTICE, vol.44, pp.118-124, 2018
Güven A., Altinkaynak M., Dolu N., Ünlühizarci K., "Advanced Analysis of Auditory Evoked Potentials in Hyperthyroid Patients: The Effect of Filtering", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.39, 2015
Güven A., "Automatic detection of age-related macular degeneration pathologies in retinal fundus images", COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, vol.16, pp.425-434, 2013 (Link)
Polat K. , Kara S. , Güven A., Güneş S., "Usage Of Class Dependency Based Feature Selection And Fuzzy Weighted Pre-Processing Methods On Classification Of Macular Disease", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36(2), pp.2584-2591, 2009
Polat K. , Kara S. , Güven A., Güneş S., "Comparison Of Different Classifier Algorithms For Diagnosing Macular And Optic Nerve Diseases", EXPERT SYSTEMS, vol.26(1), pp.22-34, 2009
Güven A., Polat K. , Kara S. , Güneş S., "The Effect Of Generalized Discriminate Analysis (Gda) To The Classification Of Optic Nerve Disease From Vep Signals", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.38(1), pp.62-68, 2008
Akdemir B., Kara S. , Polat K. , Güven A., Güneş S., "Ensemble Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System With Weighted Arithmetical Mean And Application To Diagnosis Of Optic Nerve Disease From Visual-Evoked Potential Signals", ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, vol.43(2), pp.141-149, 2008
Polat K. , Kara S. , Güven A., Güneş S., "Utilization Of Discretization Method On The Diagnosis Of Optic Nerve Disease", COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, vol.91(3), pp.255-264, 2008
Kara S. , Güven A., İçer S., "Classification Of Macular And Optic Nerve Disease By Principal Component Analysis", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.37, pp.836-841, 2007
Kara S. , Güven A., "Neural Network-Based Diagnosing For Optic Nerve Disease From Visual-Evoked Potential", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.31, pp.391-396, 2007
Kara S. , Güven A., "Training A Learning Vector Quantization Network Using The Pattern Electroretinography Signals", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.37, pp.77-82, 2007
Güven A., Kara S. , "Classification Of Electro-Oculogram Signals Using Artificial Neural Network", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.31(1), pp.199-205, 2006
Kara S. , Güven A., Öner A., "Utilization Of Artificial Neural Networks In The Diagnosis Of Optic Nerve Diseases", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.36(4), pp.428-437, 2006
Güven A., Kara S. , Okandan M., Dirgenali F., "Utilization Of Artificial Neural Networks And Autoregressive Modeling In Diagnosing Mitral Valve Stenosis", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.36(5), pp.473-483, 2006
Kara S. , Güven A., "Diagnosis Of The Macular Diseases From Pattern Electroretinography Signals Using Artificial Neural Networks", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.30(2), pp.361-366, 2006
İçer S., Kara S. , Güven A., "Comparison Of Multilayer Perceptron Training Algorithms For Portal Venous Doppler Signals In The Cirrhosis Disease", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.31(2), pp.406-413, 2006
Kara S. , İçer S., Güven A., "Detection Of Femoral Artery Occlusion From Spectral Density Of Doppler Signals Using The Artificial Neural Network", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.29(4), pp.945-952, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yılmaz A., Güven A., "Wireless Patient Monitoring System", Electronic Letters on Science&Engineering, cilt.13, ss.16-30, 2017
Aladağ S., Güven A., Dolu N., Özbek H., "The Role of Sports Participation in Hemispheric Dominance: Assessment by Electrodermal Activity Signals", Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol.17, no.1, pp.3113-3119, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Batbat T., Güven A., Dolu N., "Evaluation of the Effects of Stimulus Types over Attention Based on Hjorth Parameters with Electroencephalography", EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2018, pp.138-138
Aladağ S., Güven A., Dolu N., Özbek H., "The Role of Sports Participation in Hemispheric Dominance: Assessment by Electrodermal Activity Signals", ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, vol.17, pp.3113-3119, 2017
Altinkaynak M., Güven A., Dolu N. , İzzetoğlu M., Demirci E., Özmen S., et al.,"Investigating prefrontal hemodynamic responses in ADHD subtypes: A fNIRS study", ELECO, BURSA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2017, pp.611-614
Kılınç P., Doğan R.S. , Altinkaynak M., Güven A., "Sınav Öncesi ve Sonrası Dikkatin Reaksiyon Süresi ile İncelenmesi", TIPTEKNO'17, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.414-416
Altinkaynak M., Güven A., Dolu N. , İzzetoğlu M., Pektaş F., Özmen S., et al.,"Çocuklarda işitsel oddball paradigması esnasında prefrontal korteks oksijenlenmesinde cinsiyetin etkileri ", ASYU, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, ss.1-5
Işık Ü., Güven A., "Evaluation of Obstructive Sleep Apnea from Polysomnography Signals with Wavelet Transform", International Workshop on Mathematical Methods in Engineering, MME-2017, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-4
Güven A., Batbat T., Dolu N., Demir M., "Exploration of Gender Differences on Attention Levels with Cancellation Tests", TIPTEKNO'17, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.332-334 (Link)
Aladağ S., Güven A., Dolu N., Özbek H., "Sporcularda Sempatik Aktivitenin Belirlenmesinde Elektrodermal Aktivitenin Ölçülmesi veSinyal İşleme Yöntemleriyle Sinyal Karakteristiklerinin Çıkarılması", Tıp Teknolojileri Kongresi, TIPTEKNO2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.98-101
Dolu N., Güven A., Özmen S., Demirci E., Altinkaynak M., Pektaş F., et al., "Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Hastalığında Kognitif Fonksiyonların Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopiyle Analizi", 14. Ulusal Sinirbilim Kogresi, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, ss.1-1
Batbat T., Güven A., Dolu N., Demir M., "Farklı Dikkat Tiplerinin Uyarılmış Potansiyeller İle Sınıflandırılması”", Tıp Teknolojileri Kongresi, TIPTEKNO2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.106-109
Güven A., Dolu N., Batbat T., Demir M., "Farklı Dikkat Durumlarının Uyarılmış Potansiyeller Üzerine Etkisinin P100 Dalgası ile Analizi", Tıptekno'15, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.197-200
Dolu N., Güven A., Özmen S., Demirci E., Altinkaynak M., Pektaş F. , et al.,""Analysis of Late Phase Auditory Evoked Potentials in Unmedicated Children with non-Medicated Attention-Deficit Hyperactivity Disorder” ", Europan Society for Neurochemistry, Tartu, ESTONYA, 14-17 Haziran 2015, pp.60-62
Güven A., Dolu N., Batbat T., Demir M., "Analysis of the Effect of Auditory and Visual Stimuli on Divided Attention via P300 Wave", 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2015, ss.224-225
Dolu N., Altinkaynak M., Pektaş F. , Yildiz S. , Güven A., İzzetoğlu M., "Dikkatte hemisferik farklılığın fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopisiyle incelenmesi”", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.169-172
Aladağ S., Güven A., Özbek H., Dolu N., "Elektrodermal Aktivite Sinyallerinde Gürültü Giderme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Tıp Teknolojileri Kongresi 2015, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.213-216
Torun S. , Karabiber Ö., Altinkaynak M., Güven A., Dolu N., "Uyku Süresi Ve Dikkat Arasındaki İlişkinin P100 Dalgasıyla Değerlendirilmesi (Assessment Of Relationship Between Sleep Duration And Attention With P100 Wave) ", TIPTEKNO’2014, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, ss.291-294
Aladağ S., Güven A., "Kardiyotokogram Verilerinin Yapay Sinir Ağları ile Sınıflandırılması", Tıp Teknolojileri Kongresi 2014, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2014, ss.232-234
Altinkaynak M., Güven A., Dolu N., Ünlühizarci K., " "Hipertiroidili Hastalarda Kognitif Fonksiyonların İncelenmesi"", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2014, ss.41-44
Latifoğlu F., Güven A., Altinkaynak M., Öner A., Şenel K., "Retinal Bozuklukların Hu Moment Tekniği ile Belirlenmesi", Tıp Tekno 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2013, ss.136-138
Gümüş M.K., Güven A., Güler M., Gerdan M., "A New Computer-Assisted Image Processing Technique for Quantitative Analysis of the Impact of Ptergia on Refractive Indices and Ocular Higher-Order Aberrations", ARVO, A.B.D., 5-9 Mayıs 2013, pp.1-4
Altinkaynak M., Bingöl R.N., Güven A., Latifoğlu F., "Dalgacık Dönüşümü ve Entropi Değeri ile Epilepsi Teşhisi", Tıp Tekno 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2013, ss.132-135
Güler M., Güven A., Tucer B., Eikelder H.T., "Durağan Dalgacık Dönüşümü Ile Görünür Difüzyon Katsayısı Görüntülerinden Tümör Segmentasyonu", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, "1-3 Kasım 2012", ss.62-65
Güler M., Güven A., Tucer B., Eikelder H.T., "Doku Analizi Ile Glial Beyin Tümörlerinden Özellik Çıkarımı", Biyomut, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2012, ss.147-151
Güler M., Güven A., "Piterjiyum Yüzey Alanının Görüntü İşleme Teknikleriyle Hesaplanması", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.128-131
Erkekoğlu H. , Güler M., Güven A., "“Kronik Böbrek yetmezliğinin Ekonomik Yükü”, ", Tıp Tekno- Biyomut, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.299-302
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi