Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güven A., Altinkaynak M., Dolu N., Ünlühizarci K., "Advanced Analysis of Auditory Evoked Potentials in Hyperthyroid Patients: The Effect of Filtering", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.39, 2015
Güven A., "Automatic Detection Of Age-Related Macular Degeneration Pathologies In Retinal Fundus Images", COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, vol.16, pp.425-434, 2013 (Link)
Polat K. , Kara S. , Güven A., Güneş S., "Comparison Of Different Classifier Algorithms For Diagnosing Macular And Optic Nerve Diseases", EXPERT SYSTEMS, vol.26(1), pp.22-34, 2009
Polat K. , Kara S. , Güven A., Güneş S., "Usage Of Class Dependency Based Feature Selection And Fuzzy Weighted Pre-Processing Methods On Classification Of Macular Disease", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36(2), pp.2584-2591, 2009
Polat K. , Kara S. , Güven A., Güneş S., "Utilization Of Discretization Method On The Diagnosis Of Optic Nerve Disease", COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, vol.91(3), pp.255-264, 2008
Güven A., Polat K. , Kara S. , Güneş S., "The Effect Of Generalized Discriminate Analysis (Gda) To The Classification Of Optic Nerve Disease From Vep Signals", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.38(1), pp.62-68, 2008
Akdemir B., Kara S. , Polat K. , Güven A., Güneş S., "Ensemble Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System With Weighted Arithmetical Mean And Application To Diagnosis Of Optic Nerve Disease From Visual-Evoked Potential Signals", ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, vol.43(2), pp.141-149, 2008
Kara S. , Güven A., "Training A Learning Vector Quantization Network Using The Pattern Electroretinography Signals", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.37, pp.77-82, 2007
Kara S. , Güven A., İçer S., "Classification Of Macular And Optic Nerve Disease By Principal Component Analysis", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.37, pp.836-841, 2007
Kara S. , Güven A., "Neural Network-Based Diagnosing For Optic Nerve Disease From Visual-Evoked Potential", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.31, pp.391-396, 2007
Kara S. , Güven A., "Diagnosis Of The Macular Diseases From Pattern Electroretinography Signals Using Artificial Neural Networks", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.30(2), pp.361-366, 2006
İçer S., Kara S. , Güven A., "Comparison Of Multilayer Perceptron Training Algorithms For Portal Venous Doppler Signals In The Cirrhosis Disease", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.31(2), pp.406-413, 2006
Güven A., Kara S. , Okandan M., Dirgenali F., "Utilization Of Artificial Neural Networks And Autoregressive Modeling In Diagnosing Mitral Valve Stenosis", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.36(5), pp.473-483, 2006
Güven A., Kara S. , "Classification Of Electro-Oculogram Signals Using Artificial Neural Network", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.31(1), pp.199-205, 2006
Kara S. , İçer S., Güven A., "Detection Of Femoral Artery Occlusion From Spectral Density Of Doppler Signals Using The Artificial Neural Network", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.29(4), pp.945-952, 2006
Kara S. , Güven A., Öner A., "Utilization Of Artificial Neural Networks In The Diagnosis Of Optic Nerve Diseases", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.36(4), pp.428-437, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aladağ S., Güven A., Dolu N., Özbek H., "Sporcularda Sempatik Aktivitenin Belirlenmesinde Elektrodermal Aktivitenin Ölçülmesi veSinyal İşleme Yöntemleriyle Sinyal Karakteristiklerinin Çıkarılması", Tıp Teknolojileri Kongresi, TIPTEKNO2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.98-101
Dolu N., Güven A., Özmen S., Demirci E., Altinkaynak M., Pektaş F., et al., "Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Hastalığında Kognitif Fonksiyonların Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopiyle Analizi", 14. Ulusal Sinirbilim Kogresi, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, ss.1-1
Batbat T., Güven A., Dolu N., Demir M., "Farklı Dikkat Tiplerinin Uyarılmış Potansiyeller İle Sınıflandırılması”", Tıp Teknolojileri Kongresi, TIPTEKNO2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.106-109
Güven A., Dolu N., Batbat T., Demir M., "Farklı Dikkat Durumlarının Uyarılmış Potansiyeller Üzerine Etkisinin P100 Dalgası ile Analizi", Tıptekno'15, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.197-200
Dolu N., Güven A., Özmen S., Demirci E., Altinkaynak M., Pektaş F. , et al.,""Analysis of Late Phase Auditory Evoked Potentials in Unmedicated Children with non-Medicated Attention-Deficit Hyperactivity Disorder” ", Europan Society for Neurochemistry, Tartu, ESTONYA, 14-17 Haziran 2015, pp.60-62
Dolu N., Altinkaynak M., Pektaş F. , Yildiz S. , Güven A., İzzetoğlu M., "Dikkatte hemisferik farklılığın fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopisiyle incelenmesi”", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.169-172
Güven A., Dolu N., Batbat T., Demir M., "Analysis of the Effect of Auditory and Visual Stimuli on Divided Attention via P300 Wave", 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2015, ss.224-225
Aladağ S., Güven A., Özbek H., Dolu N., "Elektrodermal Aktivite Sinyallerinde Gürültü Giderme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Tıp Teknolojileri Kongresi 2015, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.213-216
Altinkaynak M., Güven A., Dolu N., Ünlühizarci K., " "Hipertiroidili Hastalarda Kognitif Fonksiyonların İncelenmesi"", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2014, ss.41-44
Torun S. , Karabiber Ö., Altinkaynak M., Güven A., Dolu N., "Uyku Süresi Ve Dikkat Arasındaki İlişkinin P100 Dalgasıyla Değerlendirilmesi (Assessment Of Relationship Between Sleep Duration And Attention With P100 Wave) ", TIPTEKNO’2014, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, ss.291-294
Gümüş M.K., Güven A., Güler M., Gerdan M., "A New Computer-Assisted Image Processing Technique for Quantitative Analysis of the Impact of Ptergia on Refractive Indices and Ocular Higher-Order Aberrations", ARVO, A.B.D., 5-9 Mayıs 2013, pp.1-4
Güler M., Güven A., Tucer B., Eikelder H.T., "Doku Analizi Ile Glial Beyin Tümörlerinden Özellik Çıkarımı", Biyomut, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2012, ss.147-151
Güler M., Güven A., Tucer B., Eikelder H.T., "Durağan Dalgacık Dönüşümü Ile Görünür Difüzyon Katsayısı Görüntülerinden Tümör Segmentasyonu", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, "1-3 Kasım 2012", ss.62-65
Güler M., Güven A., "Piterjiyum Yüzey Alanının Görüntü İşleme Teknikleriyle Hesaplanması", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.128-131
Erkekoğlu H. , Güler M., Güven A., "“Kronik Böbrek Yetmezliğinin Ekonomik Yükü”, ", Tıp Tekno- Biyomut, ANTALYA, TÜRKİYE, 13-16 Ekim, ss.299-302
Güven A., Latifoğlu F., Öner A., Durmuş U., "Elektroretinografi Sinyallerinin Tekil Spektrum Analiz Tekniği Ile İncelenmesi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.242-245
İçer S., Çelik H. , Güven A., "Çocuklarda Radius’Un Distal Epifiz Kemiğinin Büyüklüğünden Kemik Yaşının Yapay Sinir Ağları Ile Tayini", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, TIPTEKNO 2011, BİYOMUT 2011, Bildiri Kitabı, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.72-75-75
Doğanay E., Kara S. , Güven A., Toker O., Öner A., "Hipertansif Retinopati Hastaları Için Otomatik Tanı Algoritmasının Gelistirilmesi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.324-327
Erkekoğlu H., Güler M., Güven A., "Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalığının Ekonomik Yükü", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.299-302
Güven A., Latifoğlu F., Hisar H., "Principal Component Analysis- Neural Network Methodology For Parkinson Disease Detection", ICADIWT 2010, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Temmuz 2010, pp.69-73
Latifoğlu F., Güven A., Durmuş U., Öner A., "Elektroretinogram Sinyallerinde Ampirik Kip Ayrışım Yöntemi Kullanarak Gürültü Bastırma", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2010), ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2010, ss.1-4
Güven A., Durmuş U., Latifoğlu F., Öner A., "Analysis Of Denoised And Original Electroretinogram Signals Using Artificial Neural Networks", International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2010, pp.277-281
İçer S., Güven A., Baki M. , "Classification With The Neural Network Application Of Basic Hearing Losses Determined By Audiometric Measuring", ICADIWT 2010, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Temmuz 2010, pp.63-68
Doğanay E., Kara S. , Toker O., Güven A., Öner A., "Retina Görüntülerinden Damar Merkez Noktalarının Çıkarılması", 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT’10), ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2010, ss.1-4
Doğanay E., Toker O., Kara S. , Güven A., Öner A., "Fundus Görüntülerinden Üç Farklı Yöntemle Damarların Çıkarılması", 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT’09), İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2009, ss.1-4
Güven A., Öner A., Kara S. , "Renkli Fundus Görüntülerinde Optik Disk Ve Fovea Bölgelerinin Otomatik Olarak Belirlenmesi", 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT’09), İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2009, ss.1-4
Türkmen I., Güven A., Sarikaya Baştürk N., "Mikrodalga/Rf Devrelerin Davranış Modellemesinde Kullanılan Ölçüm Ve Modelleme Yöntemleri", Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu-HASEM2008, KAYSERİ, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2008, ss.306-309
Karaca M., Güven A., Yildirim M.T., "Ads-B Sistemi Ve İnsansız Hava Araçlarında Kullanımı", Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu-HASEM2008, KAYSERİ, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2008, ss.151-154
Polat K., Kara S. , Güven A., Gümüş S., "A Hybrid Automated Detection System Based On Least Square Support Vector Machine Classifier And K-Nn Based Weighted Pre-Processing For Diagnosing Of Macular Disease", International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, WARŞOVA, POLONYA, 11-14 Nisan 2007, pp.338-345
Kara S. , Güven A., ", Prediction Of The Optic Nerve Disease From Visual Evoked Potential Signals Using An Artificial Neural Network", 5th European Symposium on Biomedical Engineering-ESBME 2006, PATRAS, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2006, pp.1-4
İçer S., Güven A., Kara S., "Makula Ve Optik Sinir Göz Hastalıklarının Temel Bileşen Analizi Ile Sınıflandırılması", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT 2006, Konferans CD si, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.xx-xx
Güven A., Kara S. , İçer S., "Analysis Of Pattern Electroretinography Signals To Designate Of Optic Nerve Disease Using Principal Component Analysis", 5th European Symposium on Biomedical Engineering, PATRAS, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2006, pp.1-4
İçer S., Güven A., Kara S., "Femoral Arter Darlığının Doppler İşaretleri Ve Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT 2006, Konferans CD si, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.xx-xx
Kara S. , Güven A., "Analysis Of The Pattern Electroretinography Signals With The Learning Vector Quantization Network", International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications-INISTA 2005, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.25-28
Güven A., Kara S. , "Detection Of Pathologic Conditions From Electro-Oculogram Signals Using Artificial Neural Network", International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications-INISTA 2005, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.354-357
Kara S. , Güven A., "Classifying Optic Nerve Disease From The Pattern Electroretinography Signals", 3rd European medical & Biological Engineering Conference-EMBEC’05, PRAG, CEK CUM., 20-25 Kasım 2005, pp.1-4
Güven A., Kara S. , "Optik Sinir Göz Hastalığının Elektrofizyolojik Sinyallerden Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT’05), İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2005, ss.214-217
İçer S., Kara S. , Güven A., "Siroz Hastalarında Portal Ven Doppler Sinyallerinin Analizi", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT 2005, Bildiri Kitabı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2005, ss.125-130-130
Güven A., Kara S. , Dirgenali F., Öner A., "Perg Sinyallerinin Analizi Ile Makuler Göz Hastalıklarının Tespiti", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu-ASYU-INISTA’04, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2004, ss.35-37
Kara S. , Güven A., Dirgenali F., "Yapay Sinir Ağları Ve Ar Modelleme Ile Mitral Kapak Darlık Analizi ", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT’04), İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2004, ss.15-17
Güven A., Kara S. , Öner A., "Görsel Uyarıya Kortikal Yanıt Sinyalleri Kullanılarak Göz Hastalıklarının Yapay Sinir Ağları Destekli Belirlenmesi", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu-ASYU-INISTA’04, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2004, ss.152-155
Güven A., Kara S. , Okandan M., "Application Of Artificial Neural Networks In The Pattern Elektroretinographical Diagnosis Of Eye Diseases", Int. XII. Turkish Symp. on Artificial Intelligence and Neural Networks-TAINN, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2003, pp.4-6
Kara S. , Güven A., "Makula Ve Optik Sinir Göz Hastalıklarının Yapay Sinir Ağları Ile Belirlenmesi", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT’03), İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Mayıs 2003, ss.1-4
Kara S. , Güven A., "Pattern Elektroretinografi Sinyalleri Kullanılarak Bazı Göz Hastalıklarının Yapay Sinir Ağları Destekli Sınıflandırılması", 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - SİU2003, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2003, ss.601-604
Kara S. , Güven A., Okandan M., "Diagnosing Mitral And Tricuspid Stenosis With The Help Of Artificial Neural Networks Built On The Fast Fourier Transformation Sonogram", 1st International IEEE EMBS Conference on Neural Engneering, CAPRİ, ITALYA, 20-20 Mart 2003, pp.340-343
Kara S. , Güven A., Okandan M., Dirgenali F., "Diagnosis Of Heart Valve Stenosis Through The Use Of Artificial Neural Networks", 5th International Conference on Simulations in Biomedicine-BIOMEDICINE 2003, Ljubljana, SLOVENYA, 2-4 Nisan 2003, pp.453-457
Güven A., Kara S. , "Hava Ile Yer Istasyonu Arasında Bilgi Iletimi Için Enstrümantasyon", Uluslararası Katılımlı Kayseri IV. Havacılık Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2002, ss.234-237
Güven A., Kara S. , "Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Standart Atmosfer Değerlerinden Yoğunluğun Belirlenmesi", Uluslararası Katılımlı Kayseri IV. Havacılık Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2002, ss.307-309
Güven A., Kara S. , "İnsansız Hava Taşıtları İçin Uçuş Simülasyonu Tasarımı", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO 2000, BURSA, TÜRKIYE, 8-12 Kasım 2000, ss.426-428
Kara S. , Güven A., "The Design Of A System By Which Some Of The Air Parameters Are Transmitted Between Air And Ground Station Using A Model Aircraft", International Council of The Euronaopital Sciences (22nd ICAS Congress), Harogate, INGILTERE, 27 Ağustos - 1 Eylül 2000, pp.727-1-727-5