Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Spor Yapmanın Hemisferik Dominansa Etkisinin Elektrodermal Aktivite Sinyalleri Üzerinden İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-5684, Yönetici, 2017
"Eşzamanlı Işitsel ve Görsel Uyaranların Bölünmüş Dikkate Etkisinin Uyarılmış Potansiyeller Üzerinde Işaret Işleme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114E440, Yönetici, 2017
"Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Hastalarda Kognitif Fonksiyonların Geç Dönem Işitsel Uyarılmış Potansiyellerde Analizi", TÜBITAK Projesi, 114S470, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doku Analizi ile Glial Beyin Tümörlerinden Özellik Çıkarımı", BAP Y.Lisans, FBY-12-3905, Yönetici, 2013
"Avrupa Tarım Biyoteknoloji Sempozyumu", BAP Diğer, TSS-12-3892, Araştırmacı, 2013
"Elektroretinogram Sinyallerinin Spektrum Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi.", BAP Y.Lisans, FBY-10-2981, Yönetici, 2014
"HAVA ARAÇLARINDA KULLANILANANTENLERİN, ANTEN PATERNİNİN DOĞRULANMASI.", BAP Arastırma Projesi, FBA-06-29, Yönetici, 2008
"GÖZE AİT ELEKTROFİZYOLOJİK SİNYALLER KULLANILARAK YAPAY SİNİR AĞLARI DESTEKLİ BAZI GÖZ HASTALIKLARININ TEŞHİSİ", BAP Y.Lisans, FBT-04-27, Araştırmacı, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi