Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Aycan GÜNDOĞDU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Ana Bilm Dalı : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : agundogduerciyes.edu.tr
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, Australian National University, Faculty of Health and Science, , AVUSTRALYA, 2008-2013
Araştırma Alanları
Bakteriyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Bakteriyofaj terapi
Mobilom
Rezistom
Metagenomik
Mikrobiyom
Mikrobiyal Biyobelirteçler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bakteriyoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Microbiology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2014 - 2018
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, İ.Şen, "Çocuk ve yetişkin hastaların kan kültürlerinden izole edilen çoklu dirençli E. coli kökenlerinin virülens gen varlığı ve filogenetik grup bakımından karşılaştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, E.Aslan, "Yoğun Bakım Ünitelerindeki Çevresel Mikrobiyomun Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi İle Araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, N.Akman, "Klinik Numunelerden İzole Edilen Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae Kökenlerinin Rektal Sürüntü Kökenleri ile Karşılaştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, N.Kararmaz, "İmmünmodülatör etkisi olan İnterlökin-10 sitokin geninin klonlanması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, P.Yaşar, "Çoklu Dirençli Acinetobacter baumannii Patojenine Özgü Litik Bakteriyofaj İzolasyonu ve İdentifikasyonu", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Hora, "Mikrobiyom Kaynaklı Antibiyotik Direnç Genlerinin Taksonomik Orjinlerinin Tespiti", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kurekci C., Aydin M., Nalbantoğlu Ö.U., Gündoğdu A., "The first report of mobile colistin resistance gene (mcr-1) carrying Escherichia coli in Turkey", JOURNAL OF GLOBAL ANTIMICROBIAL RESISTANCE, vol.16, pp.in press-in press, 2018
Ulu Kiliç A., Gündoğdu A., Cevahir F., Kiliç H., Güneş T., Alp Meşe E., "An outbreak of bloodstream infection due to extensively resistant Acinetobacter baumannii among neonates", American Journal Of Infection Control, vol.46, pp.154-158, 2018 (Link)
Gündoğdu A., Kiliç H., Kurekci C., Alp Meşe E., "Insufficient decontamination in Sewage treatment plants induce the risk of artificial selection of extended-spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli", CELLULAR AND MOLECULAR BİOLOGY, vol.63, pp.80-86, 2017
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., Kiliç H., Ozhan E., Altun D., Cakir O., et al., "Could Frequent Carbapenem Use Be a Risk Factor for Colistin Resistance?", MİCROBİAL DRUG RESİSTANCE, pp.1-8, 2017
Kurekci C., Aydin M., Yipel M., Katouli M., Gündoğdu A., "Characterization of extended spectrum beta-lactamase ( ESBL)-producing Escherichia coli in Asi (Orontes) River in Turkey", JOURNAL OF WATER AND HEALTH, vol.15, pp.788-798, 2017
Kurekci C., Onen S.P., Yipel M., Aslantas O., Gündoğdu A., "Characterisation of Phenotypic and Genotypic Antibiotic Resistance Profile of Enterococci from Cheeses in Turkey", KOREAN JOURNAL FOR FOOD SCIENCE OF ANIMAL RESOURCES, vol.36, pp.352-358, 2016
Gündoğdu A., Bolkvadze D., Kiliç H., "In vitro Effectiveness of Commercial Bacteriophage Cocktails on Diverse Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Strains", FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, vol.7, 2016
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Kutateladze M., "Susceptibilities of Multidrug-Resistant Pathogens Responsible for Complicated Skin and Soft Tissue Infections to Standard Bacteriophage Cocktails", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.50, pp.215-223, 2016
Gündoğdu A., Jennison A.V., Smith H.V., Stratton H., Katouli M., "Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia Coli In Hospital Wastewaters And Sewage Treatment Plants In Queensland, Australia", CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.59, pp.737-745, 2013
Thompson J.M., Gündoğdu A., Stratton H.M., Katouli M., "Antibiotic Resistant Staphylococcus Aureus In Hospital Wastewaters And Sewage Treatment Plants With Special Reference To Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (Mrsa)", JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, vol.114, pp.44-54, 2013
Gündoğdu A., Long Y.B., Katouli M., "Prevalence And Pathogenesis Of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia Coli Causing Urinary Tract Infection In Hospitalized Patients", EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, vol.31, pp.3107-3116, 2012
Vollmerhausen T.L., Ramos N.L., Gündoğdu A., Robinson W., Brauner A., Katouli M., "Population Structure And Uropathogenic Virulence-Associated Genes Of Faecal Escherichia Coli From Healthy Young And Elderly Adults", JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, vol.60, pp.574-581, 2011
Gündoğdu A., Long Y.B., Vollmerhausen T.L., Katouli M., "Antimicrobial resistance and distribution of sul genes and integron-associated intl genes among uropathogenic Escherichia coli in Queensland, Australia", JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, vol.60, pp.1633-1642, 2011
Anastasi E.M., Matthews B., Gündoğdu A., Vollmerhausen T.L., Ramos N.L., Stratton H., et al., "Prevalence And Persistence Of Escherichia Coli Strains With Uropathogenic Virulence Characteristics In Sewage Treatment Plants", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, vol.76, pp.5882-5886, 2010
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., "Bakteriyofaj Terapisi: Unutulmuş Bir Şifa Kaynağı ", KLIMIK JOURNAL, vol.31, pp.78-87, 2018
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., "Human genome-microbiome interaction: metagenomics frontiers for the aetiopathology of autoimmune diseases", Microbial Genomics, vol.2017/3, pp.1-5, 2017
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Parkan Ö.M., Ture Z., "Distribution and Antimicrobial Resistance of Salmonella Serovars Isolated in Kayseri Region", KLIMIK JOURNAL, vol.30, pp.22-26, 2017
Gündoğdu A., , Nalbantoğlu Ö.U., , "Humans as a source of colistin resistance: In silico analysis of public metagenomes for the mcr-1 gene in the gut microbiome", Erciyes Tip Dergisi, vol.38, pp.59-61, 2016
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Aydın G., Alp Meşe E., "Epidemiological features of nosocomial bloodstream infections in pediatric patients", Klimik Dergisi, vol.29, pp.29-35, 2016
Gündoğdu A., "Bir Süper Organizma Olarak İnsan; Mikrobiyomun Genetik Kontrolü", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.46, ss.147-151, 2016
Gündoğdu A., Alp Meşe E., "Antibiyotik Çağı Sonunda Keşfedilen Yeni Dünyalar: Rezistom ve Mobilom", Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.20, ss.167-173, 2015
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gündoğdu A., "Mikrobiyom Çalışmalarında Laboratuvar Süreçleri ve Translasyonel Yaklaşımlar", 7. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Şubat 2019, ss.25-27
Gündoğdu A., Şen İ., Kiliç H., "The investigation of virulence gene characteristic and phylogenetic grouping of Escherichia coli strains isolated from blood culture of adult and children patients", 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, ISPANYA, 21-24 Nisan 2018, pp.1712-1712
Yalçın K., Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., "Oral mikrobiyomdan potansiyel karaciğer kanseri biyobelirteçlerinin Keşfi", 3. Yaşam Bilimleri Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 24-25 Şubat 2018, ss.1-1
Gündoğdu A., "Klinik Metagenomiğin Vaadleri ve Problemleri", XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Mart 2018, ss.1-1
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Gündoğan K., Aslan Gülpınar E., Nalbantoğlu Ö.U., "Limited sensitivity and enrichment bias of culture-based pathogen detection in intensive care unit environment revealed by metagenomic sequencing", 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, ISPANYA, 21-24 Nisan 2018, pp.1217-1217
Kurekci C., Aydin M., Nalbantoğlu Ö.U., Gündoğdu A., "Mobil Kolistin Direncinin Türkiye Rezistom Ekosistemindeki İlk Sinyalleri: Besin Kaynaklı E. coli Suşlarında mcr-1 Geninin Tespiti", 13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2018, ss.88-88
Hora M., Yalçın K., Saka S., Nalbantoğlu Ö.U., Gündoğdu A., "Parkinson Hastalığında Bağırsak Mikrobiyomu Değişikliklerinin in silico incelenmesi", 3. Yaşam Bilimleri Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-24 Şubat 2018, ss.1-1
Nalbantoğlu Ö.U., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Hora M., Gündoğdu A., "Whole-genome sequencing reveals recently acquired virulence islands in Ralstonia mannitolilytica isolated from high-risk patients", 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, ISPANYA, 21-21 Nisan 2018, pp.1765-1765
Elgun U.G., Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., "General Compositional Trends in Human Gut Microbiome: Diverse Phylogenetic Profiles Converge in Function According to Latent Structure Analysis", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.62-62
Hora M., Yalçın K., Gündoğdu A., "Turkish Microbes: Previously Non-Catalogued Genes Were Detected in the Gut Metagenomes of Turkish Individuals", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.59-59
Gündoğdu A., "Biomarkers of Diseases in Human Microbiome-Practice", The 2nd International Congress on Human Microbiota and Health Effects, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.37-37
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., Önal Ö., Önal M.G., "Towards Microbiome-Based Liquid Biopsy: Oral Microbiota Harbors Highly Accurate Biomarkers of Lung Cancer", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.60-61
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., Ulu Kiliç A., Güney A., Kafadar I.H., Kiliç H., "Shotgun metagenomik dizileme üzerinden ortopedik protez enfeksiyonlarındaki atipik patobiyomun ortaya çıkarılması", 7. Ekmud Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2018, ss.70-70
Nalbantoğlu Ö.U., Yalçın K., Gündoğdu A., "Accurate Classification and Biomarker Discovery in Disease Microbiome Using a Novel De Novo Bioinformatics Approach", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.63-63
Gündoğdu A., "Resistome", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-22 Nisan 2018, pp.2-2
Saka S., Hora M., Yalçın K., Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., "Nanogözenek DNA dizilemede kullanılan baz çağırma yazılımlarının performans analizi", 3. Yaşam Bilimleri Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-24 Şubat 2018, ss.1-1
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., Arslan B., Kiliç H., "Potential antimicrobials fighting XDR-pathogens; A study on the isolation and characterization of lytic bacteriophages effective on colistin resistance K. pneumoniae", ESCMID/ASM Conference on Drug Development to Meet the Challenge of Antimicrobial Resistance, Lizbon, PORTEKIZ, 4-7 Eylül 2018, pp.35-35 (Link)
Ünalan T., Demirci S., Eser Ö., Gündoğdu A., Çakar A., Güleşen R., et al., "Antimicrobial resistance, genomic and molecular epidemiologic analysis of Salmonella serovars in Hacettepe University Hospitals", ESCMID/ASM Conference on Drug Development to Meet the Challenge of Antimicrobial Resistance, Lizbon, PORTEKIZ, 4-7 Eylül 2018, pp.34-34
Nalbantoğlu Ö.U., Sezgin B., Gündoğdu A., Koç F., Göl M.F., Hanoğlu L., et al., "Comparison of Gut Microbiota in Patients of Mild-Cognitive Impairment and Alzheimer’s Diseasewith Age and Sex Matched Normal Controls: A Multicenter Study. ", The 7th annual International Human Microbiome Consortium Meeting (IHMC2018), Killarney, IRLANDA, 26-28 Haziran 2018, pp.165-165
Aslan-Gülpınar E., Gündoğdu A., "Atık ve Arıtılmış Sularda Karbapenem Dirençli Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten E. coli Üzerine Bir Çalışma", 13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Nisan 2018, ss.153-153
Gündoğdu A., Önal Ö., Demir Ö.F., Önal M.G., Nalbantoğlu Ö.U., "Potential microbial biomarkers of lung cancer", 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, ISPANYA, 21-24 Nisan 2018, pp.1153-1153
Gündoğdu A., "İnsan ve Çevre Mikrobiyomunda Rezistom-Mobilom Döngüleri", 13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2018, ss.20-20
Taylan B., Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., "Microbiome Network Analysis Reveals Highly Symbiotic Interaction of Core Metabolic Pathways", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.95-95
Kargin M., Celebi E., Nalbantoğlu Ö.U., Gündoğdu A., "Gut Microbiota Dysbiosis in Substance Use Disorders and Its Partial Recovery by Detoxification Treatment is Revealed by 16S rRNA Gene Deep Sequencing", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.83-83
Kiliç H., Demir-Aydemir G., Hora M., Gündoğdu A., "Klinik Numunelerden İzole Edilen K. pneumoniae ve A. baumannii kökenlerinde Kolistin E-test Duyarlılıklarının Sıvı Mikrodilusyon Yöntemi ile Karşılaştırılması", 13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2018, ss.154-154
Gündoğdu A., Yalçın K., Ulu Kiliç A., Saka S., Nalbantoğlu Ö.U., "Comparison of antimicrobial resistance-gene diversity in gut microbiome of healthy individuals from Turkey, Europe, America and China", 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, ISPANYA, 21-21 Nisan 2018, pp.1512-1512
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., Ulu Kiliç A., Kafadar I.H., Güney A., Kiliç H., "Should Bacterial Etiologies Be Considered in Aseptic Loosening?", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.71-71
Aslan-Gülpınar E. , Nalbantoğlu Ö.U., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Gündoğan K., Gündoğdu A., "Persistence of Microbial Communities in the Hospital Environment", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.44-44
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Aslan-Gürpınar E. , Nalbantoğlu Ö.U., "Kültür Bağımlı ve Kültür Bağımsız Yöntemler İle Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Flora Analizi", 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8 Kasım - 12 Aralık 2017, ss.140-140
Gündoğdu A., Önal M.G., Ulu Kiliç A., Nalbantoğlu Ö.U., "A NEW COLISTIN RESISTANCE GENE HOMOLOGOUS FOUND IN WASTEWATER METAGENOME", 7th Congress of European Microbiologists (FEMS2017), Valensiya, ISPANYA, 9-13 Temmuz 2017, pp.1998-1998
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., Yalçın K., "METAGENOMIK ANALIZLER ÜZERIDEN SAGLIKLI INSAN BAGIRSAGINDAKI REZISTOM ÇESITLILIGININ ORTAYA ÇIKARILMASI", 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Kasım 2017, ss.208-209
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., Kiliç H., Arslan B., "KOLISTIN DIRENÇLI K. PNEUMONIAE’YA ETKILI LITIK BAKTERIYOFAJLARIN IZOLASYONU VE KARAKTERIZASYONU", 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Kasım 2017, ss.416-416
Şen İ., Gündoğdu A., Kiliç H., "ÇOCUK VE YETISKIN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERINDEN IZOLE EDILEN DIRENÇLI ESCHERICHIA COLI KÖKENLERININ VIRÜLANS GEN VARLIGI VE FILOGENETIK GRUP BAKIMINDAN DEGERLENDIRILMESI", 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Kasım 2017, ss.293-293
Çinçik E., Gündoğdu A., Yildiz S.C., "Antibacterial Activity of Nonwoven Cleaning Materials Treated with Silver Nanoparticles after New Developed Repeated Washing Process", Fiber Society 2017 Spring Conference, Aachen, ALMANYA, 17-19 Mayıs 2017, pp.81-81 (Link)
Gündoğdu A., Kiliç H., Nalbantoğlu Ö.U., Charyyeva A., "HUMAN PROTOZOAN PARASITE DIVERSITY IN WASTE AND TREATED WATER: AN ENVIRONMENTAL METAGENOMICS ANALYSIS", 7th Congress of European Microbiologists (FEMS2017), Valensiya, ISPANYA, 9-13 Temmuz 2017, pp.643-643
Gündoğdu A., "Phage therapy: An alternative treatment option for bacterial infections caused by extensively-drug resistant pathogens", International Conference and Expo on Clinical Virology and Infectious Diseases, Houston, A.B.D., 18-19 Eylül 2017, pp.3-3
Ulu Kiliç A., Gündoğdu A., Kiliç H., Alp Meşe E., "An alternative vancomycin resistant enterococci decolonization strategy: bacteriophage therapy", 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, vienna, AVUSTURYA, 22-25 Nisan 2017, pp.200-200
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., Kiliç H., "A high resistome diversity in a metropolitan hospital wastewater in Turkey revealed using shotgun metagenomics", 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna, AVUSTURYA, 22-25 Nisan 2017, pp.318-318
Parkan Ö.M., Kiliç H., Gündoğdu A., Alp Meşe E., Timur D., Ünaldı Ö., et al.,"Molecular characterization of clinical Stenotrophomonas maltophilia isolates from a tertiary care hospital in Kayseri, Turkey", 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Viyana, AVUSTURYA, 22-25 Nisan 2017, pp.2910-2910 (Link)
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Nalbantoğlu Ö.U., "Rapid pathogen detection in ambiguous infections using real-time nanopore sequencing technology", 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna, AVUSTURYA, 22-25 Nisan 2017, pp.127-127
Gündoğdu A., "Bir Süper Organizma Olarak İnsan: Mikrobiyom ve Metagenom", TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-10 Nisan 2017, ss.1-1
Ulu Kiliç A., Gündoğdu A., Kiliç H., Arslan B., Alp Meşe E., "BACTERIOPHAGE AS EFFECTIVE DECOLONIZING AGENT FOR STAPHYLOCOCCUS AUREUS CARRIERS", 7th Congress of European Microbiologists (FEMS2017), Valensiya, ISPANYA, 9-13 Temmuz 2017, pp.1459-1459
Nalbantoğlu Ö.U., Gündoğdu A., "Strain level pathogen detection in metagenomic samples using posterior profile corrections", The 6th annual International Human Microbiome Consortium Congress, Houston, A.B.D., 8-11 Kasım 2016, pp.41-41
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., "Plasmids with a potential of pandrug resistance coding found in human gut microbiome", The 6th annual International Human Microbiome Consortium Congress, Houston, A.B.D., 8-11 Kasım 2016, pp.36-36
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., Kiliç H., "Colistin-resistant Gram-negative pathogens lacking the mcr-1 gene isolated from clinical specimens of hospitalized patients in Turkey ", 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, amsterdam, HOLLANDA, 9-12 Nisan 2016, pp.PLB37-PLB37 (Link)
Gündoğdu A., Kiliç H., Alp Meşe E., "ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİNİN GSBL-ÜRETEN E. COLI ÜZERİNE SEÇİCİ BASKISI; HALK SAĞLIĞI TEHLİKESİ?", 12. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.162-162
Gündoğdu A., Kiliç H., Alp Meşe E., "Sewage treatment plants cause artifical selection of ESBL-producing E. coli threatening public health", 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, HOLLANDA, 9-12 Nisan 2016, pp.45-45 (Link)
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., "Human as a source of colistin resistance: presence of the mcr-1 gene in the gut microbiome", 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, amsterdam, HOLLANDA, 9-12 Nisan 2016, pp.OLB03-OLB03 (Link)
Dinç G., Karacagil K., Kiliç H., Gündoğdu A., Alp Meşe E., "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN YEMEKHANE PERSONELİNDE NAZAL STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI VE İZOLATLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI", 12. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.186-186
Gündoğdu A., Kiliç H., Bolkvadze D., "Susceptibility of ESBL-producing Escherichia coli to commercial bacteriophage coctails originated in Georgia", 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, HOLLANDA, 9-12 Nisan 2016, pp.153-153 (Link)
Gündoğdu A., Kiliç H., Astley D., Katouli M., "Clonal diversity and virulence characteristics of UPEC strains with their adhesion capability on Caco-2 and A-498 cell lines", 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, HOLLANDA, 9-12 Nisan 2016, pp.192-192 (Link)
Parkan Ö.M., Kiliç H., Gündoğdu A., Alp Meşe E., Timur D., Berk E., et al.,"Klinik S. maltophilia İzolatlarında sul ve intI Genlerinin Dağılımının Araştırılması ve PFGE Yöntemi ile Klonal Yakınlıklarının İncelenmesi", 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.162-162
Gündoğdu A., Kiliç H., Astley D., Katouli M., "Toplum Kaynaklı Üropatojenik Escherichia coli Kökenlerinde Patojenite Değerlendirilmesi", 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, cilt.suppl1, no.PS-063, ss.71-71
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Parkan Ö.M., Türe Yüce Z., "KAYSERİ BÖLGESİNDE SOYUTLANAN SALMONELLA SEROVARLARININ DAĞILIMI VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI", 12. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.224-224
Gündoğdu A., Kiliç H., Parkan Ö.M., Arslan B., "Ayakta Hastalardan İzole Edilen Dirençli Shigella Kökenlerinde Sul/İnt gen Dağılımları", 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, cilt.suppl1, no.PS-066, ss.72-72
Gündoğdu A., Kiliç H., Kutateladze M., Ulu Kiliç A., "Komplike Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyon Etkeni Patojenlerin Standart-faj Duyarlılıkları", 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, cilt.suppl1, no.SS-014, ss.25-25
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., Kiliç H., Alp Meşe E., "Kolistin Dirençli Gram-olumsuz Mikroorganizmaların Klinik ve Epidemiyolojisi: Hastanelerde Yeni Tehdit", 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, cilt.suppl1, no.SS-042, ss.37-37
Ulu Kiliç A., Gündoğdu A., Kiliç H., Alp Meşe E., "Standart bakteriyofaj kokteyllerinin VRE patojenlerine karşı in vitro aktivitelerinin araştırılması", 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, cilt.suppl1, no.SS-003, ss.20-20
Gündoğdu A., Kiliç H., Alp Meşe E., Parkan Ö.M., Ulu Kiliç A., "Pediatrik Kan Dolaşımı Enfeksiyonları: Epidemiyoloji ve Antibiyotik Duyarlılıkları", 10. ANKEM Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-10 Mayıs 2015, ss.150-150
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikrobiyom Bulaş Ağının Çıkarımı İçin Hesaplamalı Kaynak İz Sürüm Yöntemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 115E998, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Alzheimer hastalığı ile intestinal mikrobiyomun potansiyel ilişkisinin metagenomik analizlerle değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 215S707, Araştırmacı, 2017
"Hastane Atık Sularının Karıştığı Şehir Kanalizasyon Sisteminin Arıtma Öncesinde ve Sonrasında GSBL Üreten E. Coli ve Pandemik O25-ST131 Klonu Bakımından Taranması", TÜBITAK Projesi, 114S893, Yönetici, 2016
"Hastane ve kentsel atık/arıtılmış su metagenomunda de novo mikrobiyal çeşitlilik rezistom virülom ve mobilom analizlerinin yapılması", BAP Arastırma Projesi, TCD-2016-6041, Yönetici, 2017
"Ortopedik Protez Enfeksiyon Mikrobiyotasının Metagenomik Yöntemlerle De Novo Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 116S290, Yönetici, Devam Ediyor
"Nanogözenek DNA Dizilemesi İle Hızlı Patojen Tanıma Yapabilen Algoritmaların Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 116S083, Araştırmacı, 2017
"Kolistin Dirençli Gram-Negatif Patojenlerde Direnç Kazanım Paternlerinin Tüm Genom Dizi Analizleri İle Ortaya Çıkarılması", TÜBITAK Projesi, 315S263, Araştırmacı, 2018
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
7. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Probiyotiklerin Mühendislik ve Klinik Uygulamaları, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
XXXVIII TMC Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
International Conference and Expo on Clinical Virology and Infectious Diseases, Davetli Konuşmacı, , A.B.D., 2017
TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 6
Web Of Science H İndeksi : 6
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 186
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi