Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Optimization models for urban land readjustment practices in Turkey", HABITAT INTERNATIONAL, vol.53, pp.517-533, 2016
Köylü Ü., Geymen A., "GIS and remote sensing techniques for the assessment of the impact of land use change on runoff", ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.9, pp.1-12, 2016 (Link)
Erkaya S., Geymen A., Bostanci B., "Modelling And Evaluation Of Light Railway System'S Noise Using Neural Predictors", IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING, vol.13, no.20, pp.1-10, 2015 (Link)
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "The Significance And Impacts Of Large Investments Over The Determination Of Irrigated Agricultural Land Use: The Case Of The Euphrates & Tigris River Basin", LAND USE POLICY, vol.41, pp.514-525, 2014 (Link)
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Transboundary Water Resources Allocation Under Various Parametric Conditions: The Case Of The Euphrates & Tigris River Basin", WATER RESOURCES MANAGEMENT, vol.28, pp.3515-3538, 2014 (Link)
Geymen A., "Digital Elevation Model (Dem) Generation Using The Sar Interferometry Technique", ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.7, pp.827-837, 2014
Geymen A., "Impacts Of Bosporus Bridges On The Istanbul Metropolitan Settlement Areas", LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, vol.24, no.10.1002/ldr.1114, pp.156-169, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Geymen A., "Interactive Web-Based Campus Information System, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Proje No: Fba-12-3749 ", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.7, pp. 4100-4108, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Beşdok E., Geymen A., Özkan C., Palancıoğlu H.M., "Animation-based learning of map projections in geomatics engineering", COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, vol.0, pp.666-672, 2011
Geymen A., Yomralioglu T., "Spatial Data-Based E-Municipality Applications", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, vol.163, pp.77-88, 2010
Çete M., Palancioglu H.M., Geymen A., Alkan M., "The Turkish Cadastral Information System And Lessons Learned", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.625-633, 2010
Geymen A., "USE OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN EPIDEMIOLOGY: A CASE STUDY OF DILOVASI DISTRICT", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.19, pp.1337-1343, 2010
Geymen A., "On The Use Of Terrestrial Laser Scanners To Facilitate Project Studies Of Urban Transformation In The Historic Peninsula Of The Metropolitan Area Of Istanbul", LASERS IN ENGINEERING, vol.20, pp.225-239, 2010
Geymen A., Cete M., Durduran S.S., "Urban Information Systems In Turkey", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, vol.162, pp.103-109, 2009
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Urban Sprawl Factors In The Surface Water Resource Basins Of Istanbul", LAND USE POLICY, vol.26, pp.569-579, 2009
Baz İ., Geymen A., Er S.N., "Development And Application Of Gis-Based Analysis/Synthesis Modeling Techniques For Urban Planning Of Istanbul Metropolitan Area", ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, vol.40, pp.128-140, 2009
Geymen A., "Development of an Information and Management System for Recording, Analysis, Protection and Revitalization of Cultural Heritage Application Case Study of Istanbul", LASERS IN ENGINEERING, vol.19, pp.93-108, 2009
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Measuring The Spatial Impacts Of Urbanization On The Surface Water Resource Basins In Istanbul Via Remote Sensing", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.142, pp.153-169, 2008
Geymen A., "Monitoring urban growth and detecting land-cover changes on the Istanbul metropolitan area", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.136, pp.449-459, 2008
Geymen A., Yomralioglu T., Baz I., "Developing An Urban Information System For Local Governments", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, vol.161, pp.163-173, 2008
Baz I., Geymen A., "Automatic Document Preparation By Interacting Gis Software Packages Using Office Programs", ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, vol.37, pp.763-769, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Geymen A., Dirican A.Y., "İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi değişiminin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak analiz edilmesi", Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.65-74, 2016 (Link)
Geymen A., "Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Su Havzalarındaki Doğal Kaynakların İzlenmesi: Elmalı Havzası Örneği", Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.19, no.2, ss.174-180, 2016 (Link)
Geymen A., Dedeoğlu O.K. , "Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılarak Trafik Kazalarının Azaltılması: Kahramanmaraş İli Örneği ", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), cilt.6, ss.79-88, 2016 (Link)
Geymen A., Demirci Ö.G., "Mühendislikte Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Web Tabanlı Öğrenimi", Akademik Bilim Eğitim Bilimleri Dergisi (ABED), cilt.2, no.1, ss.1-5, 2016 (Link)
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., Şen Z., "Havza Akışları Öngörüsünde İklim Değişikliği Ve Yüzey Şekilleri Veri Tabanı", İklim Değişikliği ve Çevre Dergisi, cilt.3, ss.7-30, 2010
Geymen A., Yomralioglu T., "Devingen Veri Değişimi (DDE-Dynamic Data Exchange) ile ArcView Avenue kullanarak konumsal bilgi içerikli rapor oluşturma", Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, ss.1-8, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bostanci B., Eymen A., İlvan A., "Doğal Afetlerde Riskli Alanların Değerlendirilmesinde CBS Kullanımı: Adana İli Örneği", TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2017, pp.1-8
Köylü Ü., Eymen A., Köylü F., "Python GIS Application And SQL Usage ", International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences (ISGGG 2017), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.253-255 (Link)
Eymen A., Bostanci B., "Investigation of Geographical Information System-Based Environmental Awareness in Vocational School Students", International Vocational Schools Symposium, sarajevo, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, pp.1-7
Geymen A., Demirci Ö.G., "Mühendislikte Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Web Tabanlı Öğrenimi", Akademik Bilim Eğitim Bilimleri Dergisi (ABED), cilt.2, no.1, ss.10-18, 2016 (Link)
Geymen A., Demirci Ö.G., "Web-Based Learning of Geographical Information Systems in Engineering", International conference on natural science and engineering , KİLİS, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2016, pp.3545-3553
Köylü Ü., Geymen A., "Modelling the effects of land-use changes on climate: a case study on Yamula Dam", GeoAdvances 2016 : ISPRS Workshop on Multi-dimensional & Multi-scale Spatial Data Modeling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2016, pp.1-3
Geymen A., "Software developments to ease the usage of urban information system in local municipalities", Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, pp.1-5
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Kentsel Arazi ve Arsa Düzenlemeleri İçin Bir Optimizasyon Önerisi", 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 8-9 Ekim 2015, ss.1-10
İnan H., Geymen A., İnan Ö.F., "Updating and Maintaining Land Parcel Types through Crowd-Sourced Land Use/Cover Classification", The World Cadastre Summit, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2015, pp.------- (Link)
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Multi-Objective Optimization Models for Urban Readjustment Practices in Turkey", 55th European Congress of the Regional Science Association ERSA, Lisbon, PORTEKIZ, 25-28 Ağustos 2015, pp.1-10
Küçükmehmetoğlu M., Geymen A., "An Optimization Model For Urban Readjustment And Subdivision Regulations In Turkey.", European Regional Science Association (ERSA), Saint Petersburg, RUSYA, 26-29 Ağustos 2014, pp.1-10
Bostanci B., Geymen A., "Urban Roads Noise Modeling By Using Regression Analysis.", FIG CONGRESS 2014, Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.1-13 (Link)
Dursun İ., Geymen A., İnan Ö.F., "Management Of Farmers’ And Farmland Information: A Case Study In Turkey", FIG CONGRESS 2014, Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.1-14 (Link)
Küçükmehmetoğlu M., Geymen A., "The Significance And Impacts Of Large Investments: The Case Of The Euphrates And Tigris River Basin", 6th International Perspective on Water Resources and The Environment, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Ocak 2013, pp.1-9
Özger M., Özger M., Erdik T., Karsavran Y., Kucukmehmetoglu M., Geymen A., Şen Z., "Expected Climate Change Impacts On Water Supply Basins: Istanbul Case", Global Conference on Global Warming, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-12 Temmuz 2012, pp.1-5
Bostanci B., İnan H., Çete M., Geymen A., Erdem N.E., "Uml Tabanlı Taşınmaz Değerleme Modeli Tasarımı: Konut Değerleme Örneği", II. Arazi Yönetimi Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2012, ss.1-5
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Transboundary Water Resources Allocation Under Various Parametric Conditions: The Case Of The Euphrates And Tigris River Basin", 52nd European Congress of the Regional Science Association, Bratislava, SLOVAKYA, 21-25 Ağustos 2012, pp.1-7
Geymen A., Bostanci B., "Production Of Geographic Information System Aided Noise Maps", FIG Working Week 2012, Roma, ITALYA, 6-10 Mayıs 2012, pp.1-11 (Link)
Bostanci B., Geymen A., "Karayollarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gürültü Ölçümü", 6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.1-5
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Sulama Alanlarının Tespiti: Fırat Ve Dicle Nehirleri Havzası Örneği", 1. Uluslararası Bölge Kalkınma Konferansı, MALATYA, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 2011, ss.1-9
Geymen A., Erdin E.O., "Kamulaştırma Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Musabeyli Barajı Örneği", 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2011, ss.1-9
Geymen A., Kucukmehmetoglu M., "Su Havzalarının Uzaktan Algılama Yöntemi İle Değerlendirilmesi", II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Haziran 2010, ss.1-12
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "İklim Değişikliği Projesi Çerçevesinde Havzalardaki Akış Değerlerinin Hesaplanmasına Esas Eğri Numaralarının Tespiti", II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Haziran 2010, ss.1-14
Durduran S.S., Geymen A., " Türkiye’De Afet Bilgi Sistemi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirilmesi", 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2008, ss.1-4
Geymen A., Beşdok E., Karkinli A.E., Kurban T., Atasever Ü.H., "Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi", 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2008, ss.1-7
Durduran S.S., Geymen A., "Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi Ve Kent Bilgi Sistemi İlişkisi", 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2008, ss.1-14
Durduran S.S., Geymen A., "Yerel Yönetimler İçin Mühendislik Projelerinin Uygulanmasında Kent Bilgi Sisteminin Önemi", 3.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 1 Ekim - 3 Ocak 2007, ss.1-7
Geymen A., Yomralioglu T., "Yerel Yönetimler İçin Devingen Yapılı Bir Kent Bilgi Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi: DEVKBS", IV. Yapı ve Kentleşme Bilişim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 2006, ss.1-7
Geymen A., Kucukmehmetoglu M., Baz I., "İstanbul Metropolitan Alanındaki Su Havzalarındaki Değişimin Incelenmesi", 1. Uzaktan Algılama ve CBS Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2006, ss.1-5
Geymen A., Karaş İ., "Yerel Yönetimlere Yönelik e-Belediye Uygulamaları", 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2006, ss.1-4
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "He Spatial Impacts Of Rapid Urbanization On The Limited Surface Water Resources In Istanbul", 46th European Congress of the Regional Science Association, Volos, YUNANISTAN, 1-5 Ocak 2006, pp.1-4
Karaş İ., Geymen A., Baz I., "Cbs’Ne Kaynak Olmak Üzere Grafik Olmayan Verilerin Standartlaştırılması", 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2006, ss.1-6
Karaş İ., Geymen A., Baz I., "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampus Bilgi Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması", 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2005, ss.1-10
Geymen A., Karaş İ., Baz I., "Yerel Yönetimlerde Akıllı Etkileşimli Ve Analiz Tabanlı Kent Bilgi Sistem Tasarımı Ve Uygulaması", Türkiye 9. ESRI ve ERDAS kullanıcıları grubu toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2004, ss.1-11
Karaş İ., Geymen A., Baz I., "Akademik Faaliyetlerin Takibine Yönelik Web Tabanlı Bilgi Sistemi", 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2004, ss.1-6
Baz I., Karaş İ., Geymen A., Akay A., "Spatial Based E-Government Applications", XXth Congress ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-23 Temmuz 2004, pp.1-3
Çetin M., Baz I., Kavzoğlu T., Geymen A., "Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle Açık Maden Ocaklarındaki Yeryüzü Değişiminin İncelenmesi", 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2003, ss.1-6
Baz I., Geymen A., Ateş H., Sarı C., "Otomatik Korelasyon Tekniği İle Üretilen Sayısal Arazi Modellerinin Büyük Ölçekli Ortofoto Harita Yapımında Kullanılması", 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2003, ss.1-15
Geymen A., Karaş İ., Baz I., Kavzoğlu T., "User-Friendly Interface Development For Urban Information Systems Used In Local Governments", GIS 2002, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2002, pp.1-5
Geymen A., "Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sisteminin Kullanımını Kolaylaştırmak İçin Yazılım Geliştirme", Selçuk Üniversitesi 30.Yıl Etkinlikleri, KONYA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2002, ss.1-7
Baz I., Geymen A., "Cbs Yazılımlarının Performans Analizi", 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-23 Mart 2001, ss.1-8
Baz I., Geymen A., "Tapu Ve Kadastro Faaliyetlerine Yönelik Bilgi Sistemi Tasarımı", Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2001, ss.1-9
Baz I., Geymen A., "Software Developments To Ease The Usage Of Gis And Make Them User Friendly And Its Implementation For Local Municipalities In Turkey", Fourth International Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, ALMANYA, 5-7 Şubat 2001, pp.865-873
Geymen A., Çelik K., "Kent Bilgi Sistemlerine Geçişte Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma", Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2001, ss.1-10
Baz I., Geymen A., "Kadastro Paftalarının Sayısallaştırılması", Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2001, ss.1-9
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi