Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mobil Cihazlarla Hava Kirliliğinin Ölçümü ve Haritalandırılması Etkinliklerinin Öğrencilerin Bİlimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel Okuryazarlığına Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 5547, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Mobil Cihazlarla Hava Kirliliğinin Ölçümü ve Haritalandırılması", TÜBITAK Projesi, 114K584, Danışman, Devam Ediyor
"Sultan Sazlığı’na Yayılı Kaynaklardan Ulaşan Kirletici Yüklerinin SWAT Modeli ile Modellenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114Y595, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi etkisinin modellenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2014-4941, Yönetici, Devam Ediyor
"Çiftçi ve Tarım Arazilerinin Yönetimi İçin Bir Veri Modeli Tasarımı ve Uygulaması", TÜBITAK Projesi, 112Y027, Araştırmacı, 2015
"Sakarya havzasindaki göllerin batimetrelerinin ölçülmesi, envanter çalişmalarinin yapilmasi ve göl künyelerinin tasarimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 123, Araştırmacı, 2015
"Arazi kullanım değişiminin iklime olan etkilerinin modellenmesi", BAP Doktora, FDK-2013-4304, Yönetici, Devam Ediyor
"HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN WEB-TABANLI ÖĞRENİMİ", BAP Y.Lisans, FYL-2012-4194, Yönetici, Devam Ediyor
"Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi", BAP Arastırma Projesi, FBA-12-3749, Yönetici, 2014
"Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Arazi Kullanım Değişiminin Belirlenmesi: Konya Örneği", BAP Y.Lisans, FBY-11-3762, Yönetici, 2013
"Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)?in Hayata Geçirilmesinde Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri:Kayseri Örneği", BAP Y.Lisans, FBY-10-3036, Yönetici, 2011
"Kamulaştırma Bilgi Sistemi: Musabeyli Barajı Örneği", BAP Y.Lisans, FBY-10-3287, Yönetici, 2011
"İklim değişikliğinin İstanbul ve Türkiye Su Kaynakları Geleceğine Tesirleri Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1222, Araştırmacı, 2011
"Inersiyal Konumlandırma Tabanlı Hareket Yakalama Arabirimi", TÜBITAK Projesi, 107Y159, Araştırmacı, 2009
"Erciyes dağı yüzey deformasyonlarının interforometrik radar verileriyle analizi", BAP Arastırma Projesi, FBA-07-46, Yönetici, 2009
"Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüs Bilgi Sistemi ve Tasarımı", BAP Arastırma Projesi, 1, Araştırmacı, 2007
"İstanbul Çevre Düzeni Planları ile İmar Planlarına Altlık Teşkil Edecek Analitik Etütlerin Yapılmasında Kullanılmak Üzere Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarlanması ve Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 12, Araştırmacı, 2008
"Akademik faaliyetlerin takibine yönelik web tabanlı bölüm bilgi sistemi", BAP Arastırma Projesi, 2, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi