Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2007 - 2011
Arş.Gör., GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, Mühendislik Fakültesi, 1995 - 2007
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, 29.11.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 01.11.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, 01.02.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği Bölümü-Kartoğrafya, Harita Mühendisliği Bölümü, 01.01.2007 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 01.01.2007 - 03.02.2013
VERDİĞİ DERSLER
BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI (SEÇMELİ), Lisans, 2015-2016
NÜMERİK ANALİZ, Lisans, 2015-2016
İNTERNET TABANLI HARİTA VE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMLARI, Yüksek Lisans, 2015-2016
WEB PROGRAMCILIĞI (SEÇMELİ), Lisans, 2015-2016
KENT BİLGİ SİSTEMLERİ (SEÇMELİ), Lisans, 2015-2016
NÜMERİK ANALİZ, Lisans, 2015-2016
BİLGİ SİSTEMLERİNDE SAYISAL YÖNTEMLER, Lisans, 2015-2016
BİLGİ SİSTEMLERİNDE YAZILIM UYGULAMALARI, Lisans, 2015-2016
BİLGİ SİSTEMLERİ VE VERİ YAPILARI, Lisans, 2015-2016
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE CBS, Doktora, 2014-2015
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2014-2015
KARTOGRAFYA, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Ü.Köylü, "ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN İKLİME OLAN ETKİLERİNİN MODELLENMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, Ö.Gökpınar, "HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ/KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN WEB-TABANLI ÖĞRENİMİ ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, O.Dedeoğlu, "TRAFİK KAZALARININ AZALTILMASINDA KENT BİLGİ SİSTEMLERİNDEN YARARLANILMASI:KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Yüksek Lisans, A.Dirican, "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI DENİZ SEVİYESİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Karayol, "Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemi kullanılarak Konya ilinin arazi kullanan değişikliğinin belirlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, N.Bostancı, "Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)'in Hayata Geçirilmesinde Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri: Kayseri Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, E.Erdin, "Kamulaştırma Bilgi Sistemin Oluşturulması: Musabeyli Barajı Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, F.Kaplan, "Gayrimenkul değerlemede piyasa verilerinin etkin kullanımı ve gayrimenkul bilgi sistemi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Çağlıgöncü, "Kentsel dönüşümün şehir planlaması ve kent hayatı üzerine teknik ve sosyal etkilerinin analizi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Kahraman, "CBS kullanılarak analiz gurupları ve mekânsal ağların belirlenmesi ulaşım ve sosyal etkileşim modellerinin oluşturulması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.İnan, "ÇİFTÇİ TARIM ARAZİSİ VE TARIM ÜRÜNÜ BİLGİLERİNİN YÖNETİMİ İÇİN WEB SERVİSLERİ GELİŞTİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, İ.Gündeş, "3 BOYUTLU SANAL TUR UYGULAMASI İLE GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ TARİHİ YAPILAR BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora, Erciyes, Ocak, 2015
Tez Savunma, Erciyes, Erciyes, Ocak, 2015
Tez Savunma, Yüksek, Erciyes , Mart, 2012
Tez Savunma, Emre Tercan Yüksek Lisans, Erciyes, Ocak, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi