Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Abdurrahman EYMEN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : KARTOGRAFYA
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 7316
Faks : +90 352 4375784
E Posta Adresi : ageymenerciyes.edu.tr | ageymenhotmail.com
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/ageymen/cv
Ofis : 15 Temmuz Kampüsü - 3.kat
Posta Adresi : Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsü Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kayseri
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik, Harita Mühendisliği, 2000-2006
Yüksek Lisans, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, Mühendislik, Harita Mühendisliği, 1995-1999
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik, Harita, 1990-1994
Yaptığı Tezler
Doktora, "Yerel yönetimler için konumsal tabanlı işlevlere yönelik devingen yapılı prototip bir kent bilgi sistemi yazılımının geliştirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, "Tapu ve Kadastro Faaliyetlerine Yönelik Kent Bilgi Sistemi Tasarımı", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Ocak, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
ArcGIS 9.2 Teknolojisine Giriş, İşlem Şirketler Gurubu, 2005
ArcGIS Engine (ArcObjects) Platformu üzerinde Uygulama Geliştirme Eğitimi, İşlem Şirketler Gurubu, 2005
Intergraph Geomedia 3.0, Geomedia, 2000
ArcView 3.X / Avenue, İşlem Şirketler Gurubu, 2000
Araştırma Alanları
Veri Yapıları
Kent Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Arazi Bilgi Sistemleri
Arsa-Arazi Yönetimi
İmar Uygulamaları
Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Harita Mühendisliği
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama
Arazi Yönetimi (Kamu Ölçmeleri Yerine)
Web Of Science Araştırma Alanları
Remote Sensing
Computer Science, Information Systems
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2007 - 2011
Arş.Gör., GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, Mühendislik Fakültesi, 1995 - 2007
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, 29.11.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 01.11.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, 01.02.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği Bölümü-Kartoğrafya, Harita Mühendisliği Bölümü, 01.01.2007 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 01.01.2007 - 03.02.2013
Verdiği Dersler
BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI (SEÇMELİ), Lisans, 2015-2016
NÜMERİK ANALİZ, Lisans, 2015-2016
İNTERNET TABANLI HARİTA VE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMLARI, Yüksek Lisans, 2015-2016
WEB PROGRAMCILIĞI (SEÇMELİ), Lisans, 2015-2016
KENT BİLGİ SİSTEMLERİ (SEÇMELİ), Lisans, 2015-2016
NÜMERİK ANALİZ, Lisans, 2015-2016
BİLGİ SİSTEMLERİNDE SAYISAL YÖNTEMLER, Lisans, 2015-2016
BİLGİ SİSTEMLERİNDE YAZILIM UYGULAMALARI, Lisans, 2015-2016
BİLGİ SİSTEMLERİ VE VERİ YAPILARI, Lisans, 2015-2016
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE CBS, Doktora, 2014-2015
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2014-2015
KARTOGRAFYA, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Doktora, Ü.Köylü, "ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN İKLİME OLAN ETKİLERİNİN MODELLENMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, Ö.Gökpınar, "HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ/KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN WEB-TABANLI ÖĞRENİMİ ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, O.Dedeoğlu, "TRAFİK KAZALARININ AZALTILMASINDA KENT BİLGİ SİSTEMLERİNDEN YARARLANILMASI:KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Yüksek Lisans, A.Dirican, "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI DENİZ SEVİYESİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Karayol, "Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemi kullanılarak Konya ilinin arazi kullanan değişikliğinin belirlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, N.Bostancı, "Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)'in Hayata Geçirilmesinde Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri: Kayseri Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, E.Erdin, "Kamulaştırma Bilgi Sistemin Oluşturulması: Musabeyli Barajı Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, F.Kaplan, "Gayrimenkul değerlemede piyasa verilerinin etkin kullanımı ve gayrimenkul bilgi sistemi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Çağlıgöncü, "Kentsel dönüşümün şehir planlaması ve kent hayatı üzerine teknik ve sosyal etkilerinin analizi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Kahraman, "CBS kullanılarak analiz gurupları ve mekânsal ağların belirlenmesi ulaşım ve sosyal etkileşim modellerinin oluşturulması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.İnan, "ÇİFTÇİ TARIM ARAZİSİ VE TARIM ÜRÜNÜ BİLGİLERİNİN YÖNETİMİ İÇİN WEB SERVİSLERİ GELİŞTİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, İ.Gündeş, "3 BOYUTLU SANAL TUR UYGULAMASI İLE GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ TARİHİ YAPILAR BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Doktora, Erciyes, Ocak, 2015
Tez Savunma, Erciyes, Erciyes, Ocak, 2015
Tez Savunma, Yüksek, Erciyes , Mart, 2012
Tez Savunma, Emre Tercan Yüksek Lisans, Erciyes, Ocak, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Optimization models for urban land readjustment practices in Turkey", HABITAT INTERNATIONAL, vol.53, pp.517-533, 2016
Köylü Ü., Geymen A., "GIS and remote sensing techniques for the assessment of the impact of land use change on runoff", ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.9, pp.1-12, 2016 (Link)
Erkaya S., Geymen A., Bostanci B., "Modelling And Evaluation Of Light Railway System'S Noise Using Neural Predictors", IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING, vol.13, no.20, pp.1-10, 2015 (Link)
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "The Significance And Impacts Of Large Investments Over The Determination Of Irrigated Agricultural Land Use: The Case Of The Euphrates & Tigris River Basin", LAND USE POLICY, vol.41, pp.514-525, 2014 (Link)
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Transboundary Water Resources Allocation Under Various Parametric Conditions: The Case Of The Euphrates & Tigris River Basin", WATER RESOURCES MANAGEMENT, vol.28, pp.3515-3538, 2014 (Link)
Geymen A., "Digital Elevation Model (Dem) Generation Using The Sar Interferometry Technique", ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.7, pp.827-837, 2014
Geymen A., "Impacts Of Bosporus Bridges On The Istanbul Metropolitan Settlement Areas", LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, vol.24, no.10.1002/ldr.1114, pp.156-169, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Geymen A., "Interactive Web-Based Campus Information System, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Proje No: Fba-12-3749 ", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.7, pp. 4100-4108, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Beşdok E., Geymen A., Özkan C., Palancıoğlu H.M., "Animation-based learning of map projections in geomatics engineering", COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, vol.0, pp.666-672, 2011
Geymen A., Yomralioglu T., "Spatial Data-Based E-Municipality Applications", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, vol.163, pp.77-88, 2010
Çete M., Palancioglu H.M., Geymen A., Alkan M., "The Turkish Cadastral Information System And Lessons Learned", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.625-633, 2010
Geymen A., "USE OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN EPIDEMIOLOGY: A CASE STUDY OF DILOVASI DISTRICT", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.19, pp.1337-1343, 2010
Geymen A., "On The Use Of Terrestrial Laser Scanners To Facilitate Project Studies Of Urban Transformation In The Historic Peninsula Of The Metropolitan Area Of Istanbul", LASERS IN ENGINEERING, vol.20, pp.225-239, 2010
Geymen A., Cete M., Durduran S.S., "Urban Information Systems In Turkey", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, vol.162, pp.103-109, 2009
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Urban Sprawl Factors In The Surface Water Resource Basins Of Istanbul", LAND USE POLICY, vol.26, pp.569-579, 2009
Baz İ., Geymen A., Er S.N., "Development And Application Of Gis-Based Analysis/Synthesis Modeling Techniques For Urban Planning Of Istanbul Metropolitan Area", ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, vol.40, pp.128-140, 2009
Geymen A., "Development of an Information and Management System for Recording, Analysis, Protection and Revitalization of Cultural Heritage Application Case Study of Istanbul", LASERS IN ENGINEERING, vol.19, pp.93-108, 2009
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Measuring The Spatial Impacts Of Urbanization On The Surface Water Resource Basins In Istanbul Via Remote Sensing", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.142, pp.153-169, 2008
Geymen A., "Monitoring urban growth and detecting land-cover changes on the Istanbul metropolitan area", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.136, pp.449-459, 2008
Geymen A., Yomralioglu T., Baz I., "Developing An Urban Information System For Local Governments", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, vol.161, pp.163-173, 2008
Baz I., Geymen A., "Automatic Document Preparation By Interacting Gis Software Packages Using Office Programs", ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, vol.37, pp.763-769, 2006
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Geymen A., Dirican A.Y., "İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi değişiminin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak analiz edilmesi", Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.65-74, 2016 (Link)
Geymen A., "Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Su Havzalarındaki Doğal Kaynakların İzlenmesi: Elmalı Havzası Örneği", Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.19, no.2, ss.174-180, 2016 (Link)
Geymen A., Dedeoğlu O.K. , "Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılarak Trafik Kazalarının Azaltılması: Kahramanmaraş İli Örneği ", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), cilt.6, ss.79-88, 2016 (Link)
Geymen A., Demirci Ö.G., "Mühendislikte Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Web Tabanlı Öğrenimi", Akademik Bilim Eğitim Bilimleri Dergisi (ABED), cilt.2, no.1, ss.1-5, 2016 (Link)
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., Şen Z., "Havza Akışları Öngörüsünde İklim Değişikliği Ve Yüzey Şekilleri Veri Tabanı", İklim Değişikliği ve Çevre Dergisi, cilt.3, ss.7-30, 2010
Geymen A., Yomralioglu T., "Devingen Veri Değişimi (DDE-Dynamic Data Exchange) ile ArcView Avenue kullanarak konumsal bilgi içerikli rapor oluşturma", Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, ss.1-8, 2004
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bostanci B., Eymen A., İlvan A., "Doğal Afetlerde Riskli Alanların Değerlendirilmesinde CBS Kullanımı: Adana İli Örneği", TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2017, pp.1-8
Köylü Ü., Eymen A., Köylü F., "Python GIS Application And SQL Usage ", International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences (ISGGG 2017), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.253-255 (Link)
Eymen A., Bostanci B., "Investigation of Geographical Information System-Based Environmental Awareness in Vocational School Students", International Vocational Schools Symposium, sarajevo, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, pp.1-7
Geymen A., Demirci Ö.G., "Mühendislikte Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Web Tabanlı Öğrenimi", Akademik Bilim Eğitim Bilimleri Dergisi (ABED), cilt.2, no.1, ss.10-18, 2016 (Link)
Geymen A., Demirci Ö.G., "Web-Based Learning of Geographical Information Systems in Engineering", International conference on natural science and engineering , KİLİS, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2016, pp.3545-3553
Köylü Ü., Geymen A., "Modelling the effects of land-use changes on climate: a case study on Yamula Dam", GeoAdvances 2016 : ISPRS Workshop on Multi-dimensional & Multi-scale Spatial Data Modeling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2016, pp.1-3
Geymen A., "Software developments to ease the usage of urban information system in local municipalities", Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, pp.1-5
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Kentsel Arazi ve Arsa Düzenlemeleri İçin Bir Optimizasyon Önerisi", 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 8-9 Ekim 2015, ss.1-10
İnan H., Geymen A., İnan Ö.F., "Updating and Maintaining Land Parcel Types through Crowd-Sourced Land Use/Cover Classification", The World Cadastre Summit, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2015, pp.------- (Link)
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Multi-Objective Optimization Models for Urban Readjustment Practices in Turkey", 55th European Congress of the Regional Science Association ERSA, Lisbon, PORTEKIZ, 25-28 Ağustos 2015, pp.1-10
Küçükmehmetoğlu M., Geymen A., "An Optimization Model For Urban Readjustment And Subdivision Regulations In Turkey.", European Regional Science Association (ERSA), Saint Petersburg, RUSYA, 26-29 Ağustos 2014, pp.1-10
Bostanci B., Geymen A., "Urban Roads Noise Modeling By Using Regression Analysis.", FIG CONGRESS 2014, Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.1-13 (Link)
Dursun İ., Geymen A., İnan Ö.F., "Management Of Farmers’ And Farmland Information: A Case Study In Turkey", FIG CONGRESS 2014, Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.1-14 (Link)
Küçükmehmetoğlu M., Geymen A., "The Significance And Impacts Of Large Investments: The Case Of The Euphrates And Tigris River Basin", 6th International Perspective on Water Resources and The Environment, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Ocak 2013, pp.1-9
Özger M., Özger M., Erdik T., Karsavran Y., Kucukmehmetoglu M., Geymen A., Şen Z., "Expected Climate Change Impacts On Water Supply Basins: Istanbul Case", Global Conference on Global Warming, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-12 Temmuz 2012, pp.1-5
Bostanci B., İnan H., Çete M., Geymen A., Erdem N.E., "Uml Tabanlı Taşınmaz Değerleme Modeli Tasarımı: Konut Değerleme Örneği", II. Arazi Yönetimi Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2012, ss.1-5
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Transboundary Water Resources Allocation Under Various Parametric Conditions: The Case Of The Euphrates And Tigris River Basin", 52nd European Congress of the Regional Science Association, Bratislava, SLOVAKYA, 21-25 Ağustos 2012, pp.1-7
Geymen A., Bostanci B., "Production Of Geographic Information System Aided Noise Maps", FIG Working Week 2012, Roma, ITALYA, 6-10 Mayıs 2012, pp.1-11 (Link)
Bostanci B., Geymen A., "Karayollarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gürültü Ölçümü", 6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.1-5
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "Sulama Alanlarının Tespiti: Fırat Ve Dicle Nehirleri Havzası Örneği", 1. Uluslararası Bölge Kalkınma Konferansı, MALATYA, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 2011, ss.1-9
Geymen A., Erdin E.O., "Kamulaştırma Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Musabeyli Barajı Örneği", 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2011, ss.1-9
Geymen A., Kucukmehmetoglu M., "Su Havzalarının Uzaktan Algılama Yöntemi İle Değerlendirilmesi", II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Haziran 2010, ss.1-12
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "İklim Değişikliği Projesi Çerçevesinde Havzalardaki Akış Değerlerinin Hesaplanmasına Esas Eğri Numaralarının Tespiti", II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Haziran 2010, ss.1-14
Durduran S.S., Geymen A., " Türkiye’De Afet Bilgi Sistemi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirilmesi", 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2008, ss.1-4
Geymen A., Beşdok E., Karkinli A.E., Kurban T., Atasever Ü.H., "Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi", 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2008, ss.1-7
Durduran S.S., Geymen A., "Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi Ve Kent Bilgi Sistemi İlişkisi", 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2008, ss.1-14
Durduran S.S., Geymen A., "Yerel Yönetimler İçin Mühendislik Projelerinin Uygulanmasında Kent Bilgi Sisteminin Önemi", 3.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 1 Ekim - 3 Ocak 2007, ss.1-7
Geymen A., Yomralioglu T., "Yerel Yönetimler İçin Devingen Yapılı Bir Kent Bilgi Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi: DEVKBS", IV. Yapı ve Kentleşme Bilişim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 2006, ss.1-7
Geymen A., Kucukmehmetoglu M., Baz I., "İstanbul Metropolitan Alanındaki Su Havzalarındaki Değişimin Incelenmesi", 1. Uzaktan Algılama ve CBS Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2006, ss.1-5
Geymen A., Karaş İ., "Yerel Yönetimlere Yönelik e-Belediye Uygulamaları", 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2006, ss.1-4
Kucukmehmetoglu M., Geymen A., "He Spatial Impacts Of Rapid Urbanization On The Limited Surface Water Resources In Istanbul", 46th European Congress of the Regional Science Association, Volos, YUNANISTAN, 1-5 Ocak 2006, pp.1-4
Karaş İ., Geymen A., Baz I., "Cbs’Ne Kaynak Olmak Üzere Grafik Olmayan Verilerin Standartlaştırılması", 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2006, ss.1-6
Karaş İ., Geymen A., Baz I., "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampus Bilgi Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması", 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2005, ss.1-10
Geymen A., Karaş İ., Baz I., "Yerel Yönetimlerde Akıllı Etkileşimli Ve Analiz Tabanlı Kent Bilgi Sistem Tasarımı Ve Uygulaması", Türkiye 9. ESRI ve ERDAS kullanıcıları grubu toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2004, ss.1-11
Karaş İ., Geymen A., Baz I., "Akademik Faaliyetlerin Takibine Yönelik Web Tabanlı Bilgi Sistemi", 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2004, ss.1-6
Baz I., Karaş İ., Geymen A., Akay A., "Spatial Based E-Government Applications", XXth Congress ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-23 Temmuz 2004, pp.1-3
Çetin M., Baz I., Kavzoğlu T., Geymen A., "Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle Açık Maden Ocaklarındaki Yeryüzü Değişiminin İncelenmesi", 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2003, ss.1-6
Baz I., Geymen A., Ateş H., Sarı C., "Otomatik Korelasyon Tekniği İle Üretilen Sayısal Arazi Modellerinin Büyük Ölçekli Ortofoto Harita Yapımında Kullanılması", 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2003, ss.1-15
Geymen A., Karaş İ., Baz I., Kavzoğlu T., "User-Friendly Interface Development For Urban Information Systems Used In Local Governments", GIS 2002, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2002, pp.1-5
Geymen A., "Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sisteminin Kullanımını Kolaylaştırmak İçin Yazılım Geliştirme", Selçuk Üniversitesi 30.Yıl Etkinlikleri, KONYA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2002, ss.1-7
Baz I., Geymen A., "Cbs Yazılımlarının Performans Analizi", 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-23 Mart 2001, ss.1-8
Baz I., Geymen A., "Tapu Ve Kadastro Faaliyetlerine Yönelik Bilgi Sistemi Tasarımı", Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2001, ss.1-9
Baz I., Geymen A., "Software Developments To Ease The Usage Of Gis And Make Them User Friendly And Its Implementation For Local Municipalities In Turkey", Fourth International Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, ALMANYA, 5-7 Şubat 2001, pp.865-873
Geymen A., Çelik K., "Kent Bilgi Sistemlerine Geçişte Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma", Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2001, ss.1-10
Baz I., Geymen A., "Kadastro Paftalarının Sayısallaştırılması", Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2001, ss.1-9
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Erciyes dağı yüzey deformasyonlarının interforometrik radar verileriyle analizi", BAP Arastırma Projesi, FBA-07-46, Yönetici, 2009
"Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi", BAP Arastırma Projesi, FBA-12-3749, Yönetici, 2014
"Çiftçi ve Tarım Arazilerinin Yönetimi İçin Bir Veri Modeli Tasarımı ve Uygulaması", TÜBITAK Projesi, 112Y027, Araştırmacı, 2015
"İklim değişikliğinin İstanbul ve Türkiye Su Kaynakları Geleceğine Tesirleri Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1222, Araştırmacı, 2011
"İstanbul Çevre Düzeni Planları ile İmar Planlarına Altlık Teşkil Edecek Analitik Etütlerin Yapılmasında Kullanılmak Üzere Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarlanması ve Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 12, Araştırmacı, 2008
"Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Arazi Kullanım Değişiminin Belirlenmesi: Konya Örneği", BAP Y.Lisans, FBY-11-3762, Yönetici, 2013
"Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)?in Hayata Geçirilmesinde Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri:Kayseri Örneği", BAP Y.Lisans, FBY-10-3036, Yönetici, 2011
"HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN WEB-TABANLI ÖĞRENİMİ", BAP Y.Lisans, FYL-2012-4194, Yönetici, Devam Ediyor
"Sakarya havzasindaki göllerin batimetrelerinin ölçülmesi, envanter çalişmalarinin yapilmasi ve göl künyelerinin tasarimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 123, Araştırmacı, 2015
"Arazi kullanım değişiminin iklime olan etkilerinin modellenmesi", BAP Doktora, FDK-2013-4304, Yönetici, Devam Ediyor
"Kamulaştırma Bilgi Sistemi: Musabeyli Barajı Örneği", BAP Y.Lisans, FBY-10-3287, Yönetici, 2011
"Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi etkisinin modellenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2014-4941, Yönetici, Devam Ediyor
"Akademik faaliyetlerin takibine yönelik web tabanlı bölüm bilgi sistemi", BAP Arastırma Projesi, 2, Araştırmacı, 2006
"Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüs Bilgi Sistemi ve Tasarımı", BAP Arastırma Projesi, 1, Araştırmacı, 2007
"Inersiyal Konumlandırma Tabanlı Hareket Yakalama Arabirimi", TÜBITAK Projesi, 107Y159, Araştırmacı, 2009
"Mobil Cihazlarla Hava Kirliliğinin Ölçümü ve Haritalandırılması", TÜBITAK Projesi, 114K584, Danışman, Devam Ediyor
"Sultan Sazlığı’na Yayılı Kaynaklardan Ulaşan Kirletici Yüklerinin SWAT Modeli ile Modellenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114Y595, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Mobil Cihazlarla Hava Kirliliğinin Ölçümü ve Haritalandırılması Etkinliklerinin Öğrencilerin Bİlimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel Okuryazarlığına Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 5547, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, , Uye, 01.09.1996 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
FIG CONGRESS 2014- Urban Roads Noise Modeling by Using Regression Analysis. , Kual Lumpur, Haziran 2014
European Regional Science Association (ERSA)- , An Optimization Model for Urban Readjustment and Subdivision Regulations in Turkey, Ağustos 2014
FIG CONGRESS 2014- Management of Farmers’ and Farmland Information: A Case Study in Turkey, Kuala Lumpur, Haziran 2014
6th International Perspective on Water Resources and The Environment- The Significance and Impacts of Large Investments: The Case of the Euphrates and Tigris River Basin, İzmir, Ocak 2013
52nd European Congress of the Regional Science Association-Transboundary water resources allocation under various parametric conditions: The case of the Euphrates and Tigris river basin, Bratislava, Ağustos 2012
Global Conference on Global Warming - 2012, İstanbul, Temmuz 2012
FIG Working Week 2012-Production of Geographic Information System Aided Noise Maps , Roma, Haziran 2012
6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,Karayollarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gürültü Ölçümü, Afyon, Ekim 2012
1. Uluslararası Bölge Kalkınma Konferansı, Sulama Alanlarının Tespiti: Fırat ve Dicle Nehirleri Havzası Örneği, Malatya, Eylul 2011
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Sempozyumu, Kamulaştırma Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Musabeyli Barajı Örneği, Ankara, Subat 2011
II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İklim Değişikliği Projesi Çerçevesinde Havzalardaki Akış Değerlerinin Hesaplanmasına Esas Eğri Numaralarının Tespiti, İstanbul, Haziran 2010
II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Su Havzalarının Uzaktan Algılama Yöntemi İle Değerlendirilmesi, İstanbul, Haziran 2010
2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Erciyes üniversitesi kampüs bilgi sistemi, Kayseri, Ekim 2008
2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Türkiye’de Afet Bilgi Sistemi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirilmesi, Kayseri, Ekim 2008
2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi ve Kent Bilgi Sistemi İlişkisi",Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Eylul 2008
3.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Yerel Yönetimler İçin Mühendislik Projelerinin Uygulanmasında Kent Bilgi Sisteminin Önemi, Konya, Subat 2007
46th European Congress of the Regional Science Association-, Volos, Mayıs 2006
XXth Congress ISPRS- Spatial based E-Government applications, İstanbul, Ocak 2004
GIS 2002-User-Friendly interface development for urban information systems used in Local Governments, İstanbul, Ağustos 2002
Turkish-German Joint Geodetic Days-Software developments to ease the usage of GIS and make them user friendly and its implementation for Local Municipalities in Turkey, Berlin, Ocak 2001
Bilimsel Hakemlikler
Environmental Monitoring and Assessment, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Scientific Research and Essays, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Landuse Policy, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Municipal Engineering, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Etkinlik Organizasyonu
The World Cadastre Summit Congress, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2015
TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Ekim 2008
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2010
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 33
Web Of Science H İndeksi : 5
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 76
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi