Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, , Uye, 01.09.1996 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
FIG CONGRESS 2014- Urban Roads Noise Modeling by Using Regression Analysis. , Kual Lumpur, Haziran 2014
European Regional Science Association (ERSA)- , An Optimization Model for Urban Readjustment and Subdivision Regulations in Turkey, Ağustos 2014
FIG CONGRESS 2014- Management of Farmers’ and Farmland Information: A Case Study in Turkey, Kuala Lumpur, Haziran 2014
6th International Perspective on Water Resources and The Environment- The Significance and Impacts of Large Investments: The Case of the Euphrates and Tigris River Basin, İzmir, Ocak 2013
52nd European Congress of the Regional Science Association-Transboundary water resources allocation under various parametric conditions: The case of the Euphrates and Tigris river basin, Bratislava, Ağustos 2012
Global Conference on Global Warming - 2012, İstanbul, Temmuz 2012
FIG Working Week 2012-Production of Geographic Information System Aided Noise Maps , Roma, Haziran 2012
6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,Karayollarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gürültü Ölçümü, Afyon, Ekim 2012
1. Uluslararası Bölge Kalkınma Konferansı, Sulama Alanlarının Tespiti: Fırat ve Dicle Nehirleri Havzası Örneği, Malatya, Eylul 2011
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Sempozyumu, Kamulaştırma Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Musabeyli Barajı Örneği, Ankara, Subat 2011
II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İklim Değişikliği Projesi Çerçevesinde Havzalardaki Akış Değerlerinin Hesaplanmasına Esas Eğri Numaralarının Tespiti, İstanbul, Haziran 2010
II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Su Havzalarının Uzaktan Algılama Yöntemi İle Değerlendirilmesi, İstanbul, Haziran 2010
2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Erciyes üniversitesi kampüs bilgi sistemi, Kayseri, Ekim 2008
2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Türkiye’de Afet Bilgi Sistemi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirilmesi, Kayseri, Ekim 2008
2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi ve Kent Bilgi Sistemi İlişkisi",Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Eylul 2008
3.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Yerel Yönetimler İçin Mühendislik Projelerinin Uygulanmasında Kent Bilgi Sisteminin Önemi, Konya, Subat 2007
46th European Congress of the Regional Science Association-, Volos, Mayıs 2006
XXth Congress ISPRS- Spatial based E-Government applications, İstanbul, Ocak 2004
GIS 2002-User-Friendly interface development for urban information systems used in Local Governments, İstanbul, Ağustos 2002
Turkish-German Joint Geodetic Days-Software developments to ease the usage of GIS and make them user friendly and its implementation for Local Municipalities in Turkey, Berlin, Ocak 2001
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Environmental Monitoring and Assessment, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Scientific Research and Essays, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Landuse Policy, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Municipal Engineering, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
The World Cadastre Summit Congress, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2015
TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Ekim 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi