Ulu M., "Din ve Maneviyatın Kavramlaştırılması ve Ölçülmesindeki Gelişmeler", Diger, ss.343-368, 2015