Ulu M., Çinar S., "Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları", II. Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.541-541