Ulu M., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri -Erciyes Üniversitesi Örneklemi-", II. Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.537-537