Ulu M., Bulut M.B., "Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi", II. Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.942-942