Özdemir A.T., Danişman K., "Kapasitif ve Anahtarlamalı Güç Kaynaklarında Yayılım Ve İletim Gürültülerinin Deneysel Olarak İncelenmesi", Union Radio Scientifique Internationale URSI, ANKARA, TÜRKIYE, 6 Ağustos 2006 - 8 Ağustos 2008, ss.288-290