Ulu M., "Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm", Diger, ss.311-338, 2015