Ulu M., "Bireysel Dindarlık", Diger, ss.191-214/24, 2014