Ulu M., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşları ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.183-215, 2018