Ulu M., "Mistik Tecrübe ve Kişilik İlişkisi Üzerine: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneklemi", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.22, pp.33-61, 2018