Osmanoğlu C., Ulu M., "Dini Düşüncenin Gelişimi", Diger, ss.269-289, 2012