Özdemir A.T., Danişman K., Dalkiran I., "Enerji İzleme Sistemlerinde Kullanılan Teknolojilerin Karşılaştırılması ve GPRS İletişim Teknolojisinin Otomatik Sayaç Okuma Sistemine Uygulanması", İletişim Teknolojileri Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2005, ss.131-134