System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Verilen anahtar sözlükte yoktu. konum: System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException() konum: System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key) konum: AVES.UrlRewrite.Application_OnAfterProcess(Object source, EventArgs e) Erciyes Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi AVES-Yayınlar

        Doç.Dr. Cevdet KIRPIK


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kirpik C., " Fatma Aliye Hanım And Historiography", BILIG, pp.139-166, 2010
Kirpik C., "Hanedân-I Saltanat Nizamnâmesi Ve Uygulanması", BELLETEN, vol.LXXIV, pp.139-166, 2010
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kirpik C., "Türkiye'De Tarih Öğretimi: Sorunlar Ve Fırsatlar", Yeni Türkiye, cilt.2, ss.1193-1207, 2014
Polat S., Kirpik C., "Öğretmen Adaylarinin Çevre Sorunlarina Yönelik Tutumlari", BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.205-227, 2014 (Link)
Kirpik C., ""Şehzade Evliliklerinde Değişim"", OTAM, ss.165-192, 2011 (Link)
Kirpik C., ""Ii. Meşrutiyet'Ten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim" ", S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, pp.99-130, 2010 (Özet)
Kirpik C., ""Trablusgarp’Ta Bir Osmanlı Şehzadesi: Osman Fuad Efendi Savaşı, Esareti Ve Kurtuluşu” ", Toplumsal Tarih, ss.56-63, 2010
Kirpik C., "“Anadolu'Da Savaş, İstanbul'Da Kanun Hazırlığı Ve Hanedân-I Âl-I Osman Kararnamesi,”", S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, pp.1-24, 2009 (Özet)
Kirpik C., ""Nizamname Dışı Bir Evlilik Şehzade Sayılmayan İki Çocuk"", Toplumsal Tarih, ss.48-55, 2008
Kirpik C., "“Osmanlı İmparatorluğunda Modernleşme Sancıları: Fes-Şapka Çatışması”", Toplumsal Tarih, ss.14-22, 2007
Kirpik C., "Şehzade Eğitimini Çağdaşlaştırma Teşebbüsleri", Belleten, cilt.LXXI, , ss.575-612, 2007 (Özet)
Kirpik C., "“Propaganda Ve Provokasyon: Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemleri”, ", Türk Dünyası Araştırmaları, pp.191-208, 2007
Kirpik C., ""Abdülkadir Ve İbrahim Tevfik Efendi: Yargı Karşısında İki Şehzade"", Toplumsal Tarih, ss.26-32, 2007 (Özet)
Kirpik C., "“Osmanlı Devletinde Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketlerde Kıyafet Meselesi,” ", Türk Dünyası Araştırmaları, pp.131-137, 2006
Kirpik C., "“Loncadan Cemiyete Osmanlı Hamal Teşkilatlarında Değişim,” ", Türk Dünyası Araştırmaları, pp.95-108 , 2005
Kirpik C., "“1830 Numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon’Da Müslüman Gayrimüslim Münasebetleri (1643-1644),” ", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, ss.35-50, 2002
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kirpik C., "“Osmanlı Devleti'Nde Ermeni İşçiler Ve Milliyetçilik,” ", Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler I, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2008 , pp., 423-443 (Özet)
Kirpik C., "“1830 Numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon’Da Ekonomik Hayat,” ", Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu , TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2001, pp.237-248
Kirpik C., "“1830 Numaralı Şer’Iye Siciline Göre (1643-1644) Trabzon Toplumunda Kadın,” ", Trabzon Tarihi Sempozyumu, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 1998, pp.267-286
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Kirpik C., "Haremin Son Yüzyılı Sultanlar Ve Damatlar", Timaş, İSTANBUL, 2012 (Link)
Kirpik C., "Tarih-I Osmaninin Bir Devre-I Mühimmesi Kosova Zaferi Ankara Hezimeti", Çeviri, KESİT, İSTANBUL, 2012 (Link)
Kirpik C., "Osmanlıdan Cumhuriyete Başlıkların Değişimi", in: YENİLİKÇİ TARİH ÖĞRETİMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ, Köksal H, Tural G., Sungur H, Gök A., Genç C., Bilgiç A., , Eds., Harf, ANKARA, pp.185-196-, 2012 (Link)
Kirpik C., ", "Active Learning In History And Social Studies," ", in: Teaching History and Social Studies for Multicultural Europe, Semih Aktekin, Penelope Harnett, Mustafa ,Öztürk, Dean Smart, Eds., Harf , ANKARA, pp.65-80-, 2009