System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Verilen anahtar sözlükte yoktu. konum: System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException() konum: System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key) konum: AVES.UrlRewrite.Application_OnAfterProcess(Object source, EventArgs e) Erciyes Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi AVES-Akademik Ve Mesleki Deneyim

        Doç.Dr. Murat ÇOBANER


Araştırma Alanları
Yeraltı Suları Mühendisliği
Kıyı Alanları Yönetimi
Su Kaynaklarının Planlanması, Tasarımı ve Yönetimi
Mühendislik Jeolojisi (Temel, Deprem, Baraj, Gölet)
Açık Kanal Hidroliği
Yüzey Suları Mühendisliği, Hidroloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Temel Alan - Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı - İnşaat Mühendisliği
Anahtar Kelime 1 - Su Kaynakları ve Su Yapıları
Anahtar Kelime 2 - Hidroloji
Anahtar Kelime 3 - Su Kalitesi ve Su kirliliği
Anahtar Kelime 4 - Akışkanlar Mekaniği
Anahtar Kelime 5 - Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
Web Of Science (WoS) Araştırma Alanları
ENGINEERING, CIVIL
WATER RESOURCES