Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Savaş BAYRAM
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : YAPI
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 7526
Faks : +90 352 4375784
E Posta Adresi : sbayramerciyes.edu.tr | savasbayram38gmail.com
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/sbayram/cv
Ofis : M405
Posta Adresi : Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi İnşaat Mühendisliği Bölümü M Blok 38280 Talas/Kayseri
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, Universiteit Twente, Faculty of Engineering Technology (CTW), Department of Construction Management & Engineering, HOLLANDA, 2014-2015
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009-2013
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006-2009
Yüksek Lisans, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Faculty of Civil Engineering, Institute and Chair of Solid Construction, ALMANYA, 2007-2008
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 2002-2006
Yaptığı Tezler
Doktora, "Türkiye Kamu İnşaat Projelerindeki Maliyet ve Süre Sapmalarının Yapay Zekâ Yöntemleri ile Kıyaslamalı Analizi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, "Öngerilmeli Betondan Boşluklu Verev Plak Köprülerin Yapay Sinir Ağları ile Analizi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Temmuz, 2009.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Almanca, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019
Newton Fonu Bilgi Günü, Erciyes Teknopark, 2018
Ölçme Değerlendirme Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı, Erciyes Üniversitesi, 2017
Intensivkurs für Studienbewerber und Schnelllerner, Sprachenakademie Aachen, 2007
Araştırma Alanları
Yapı İşletmesi
Yapı Yönetimi
İnşaat Yönetiminde Bilişim
Yapım Maliyeti
İş Programı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
İnşaat Mühendisliği
Proje ve Yapım Yönetimi
Mühendislik Ekonomisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Civil
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2014 - 2018
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2006 - 2014
Mesleki ve İdari Deneyimler
MYO Müdür Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO, , 25.02.2016 - 12.06.2018
MÜDEK Komisyonu Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 20.09.2013 - 01.09.2014
Staj Komisyonu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 30.03.2012 - 01.09.2014
Burs Komisyonu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 27.01.2010 - 01.09.2012
Verdiği Dersler
İnşaat Yönetiminde Sistem Planlama , Doktora, 2018-2019
Mühendislik Yönetimi ve İnsan İlişkileri, Lisans, 2018-2019
Sözleşme ve Şartname Düzenlenmesi , Yüksek Lisans, 2018-2019
Yapı İşletmesi, Lisans, 2018-2019
Proje Planlaması ve Kontrolü, Yüksek Lisans, 2017-2018
Mühendislik Yönetimi ve İnsan İlişkileri, Lisans, 2017-2018
İhale Yönetmelikleri ve Hakediş, Lisans, 2017-2018
Şantiye Tekniği, Lisans, 2017-2018
Sözleşme ve Şartname Düzenlenmesi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Yapı İşletmesi, Lisans, 2017-2018
Mühendislik Yönetimi ve İnsan İlişkileri, Lisans, 2017-2018
Şantiye Tekniği, Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Programlama, Lisans, 2016-2017
Mühendislik Yönetimi ve İnsan İlişkileri, Lisans, 2016-2017
Proje Planlaması ve Kontrolü, Yüksek Lisans, 2016-2017
Mimarlık Bilgisi ve Yapı Elemanları, Lisans, 2016-2017
Yapı İşletmesi, Lisans, 2016-2017
Sözleşme ve Şartname Düzenlenmesi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Mühendislik Yönetimi ve İnsan İlişkileri, Lisans, 2016-2017
Büro ve Şantiye Organizasyonu, Ön Lisans, 2016-2017
Proje Planlaması ve Kontrolü, Yüksek Lisans, 2015-2016
Bilgisayar Programlama, Lisans, 2015-2016
İhale Yönetmelikleri ve Hakediş, Lisans, 2015-2016
Şantiye Tekniği, Lisans, 2015-2016
Yapı İşletmesi, Lisans, 2015-2016
Mimari Tasarım VIII, Lisans, 2015-2016
Mühendislik Yönetimi ve İnsan İlişkileri, Lisans, 2015-2016
Insaat Projelerinin Yonetimi-I, Lisans, 2013-2014
Bilgisayar Programlama, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Ö.Elmalı, "TÜRKİYE’DE YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM) FARKINDALIĞININ VE HUKUKİ ZORUNLULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, G.Erdinç, "KONUT PROJELERİNİN MALİYET TAHMİNİNDE REFERANS SINIF TAHMİN YÖNTEMİNİN KULLANIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Temmuz, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Şubat, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2016
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bayram S., "Duration Prediction Models for Construction Projects: In Terms of Cost or Physical Characteristics?", KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.21, pp.2049-2060, 2017
Bayram S., Al-Jibouri S., "Efficacy of Estimation Methods in Forecasting Building Projects' Costs", JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE, vol.142, 2016
Bayram S., Ocal M.E., Laptali Oral E., Atiş C.D., "COMPARISON OF MULTI LAYER PERCEPTRON (MLP) AND RADIAL BASIS FUNCTION (RBF) FOR CONSTRUCTION COST ESTIMATION: THE CASE OF TURKEY", JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, vol.22, pp.480-490, 2016
Bayram S., Al-Jibouri S., "Application of Reference Class Forecasting in Turkish Public Construction Projects: Contractor Perspective", JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING, vol.32, 2016
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bayram S., "Trend Analysis of Final Construction Prices: The Turkish Case", Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, vol.3, pp.107-117, 2018
Bayram S., Al-Jibouri S., "Reference Class Forecasting Method in Predicting Construction Project Duration ", Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, vol.22, pp.1132-1142, 2018
Bayram S., "Şantiyelerde Yaşanan Güncel İş Kazaları, Çalışan Farkındalıkları ve Eğitim Seviyeleri Arasındaki İlişki", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.241-252, 2018
Bayram S., Al-Jibouri S., "Cost forecasting using RCF: a case study for planning public building projects costs in Turkey", International Journal of Construction Management, vol.18, pp.405-417, 2018
Bayram S., Aydinli S. , Budak A. , Laptali Oral E., "Türkiye’de Yapı Üretiminde ve Denetiminde Yaşanan Etik Sorunlar", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.461-467, 2018
Bayram S., "Revised Unit Price Practice in Turkish Construction Works ", Journal of Construction Engineering, Management & Innovation , vol.1, pp.162-170, 2018
Tantekin Çelik G., Bayram S., Laptali Oral E., "İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Öğrenci Kültürü ve Kişilik Özellikleri Üzerine Etkileri", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.307-324, 2017
Bayram S., "Procurement System from Past to Present in Turkey: A Comparison for the Construction Works", The International Journal of Engineering and Science, vol.6, pp.42-51, 2017
Bayram S., Öcal M.E., Laptalı Oral E., Atiş C.D., "Yapım Maliyeti Tahmininde Birim Fiyat Yöntemi – Yapı Yaklaşık Maliyetleri Kıyaslaması", Politeknik Dergisi, cilt.19, ss.175-183, 2016
Bayram S., Tantekin Çelik G., Laptalı Oral E., "Mühendislik öğrencilerinin öğrenim yeterlilikleri ve mesleki yetkinlikleri: İnşaat mühendisliği öğrenci perspektifi", Turkish Journal of Education (TURJE), cilt.4, ss.4-18, 2015
Bayram S., Öcal M.E., Laptalı Oral E., "İnşaat Atıkları Kavramının Yasal Düzenlemesi Ve Hazır Beton Tesisinde Örnek Uygulama / Legislation Of Construction Waste Concept And A Case Study At A Ready Mixed Concrete Plant", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, pp.106-118, 2012
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bayram S., "Trend Analysis of Final Construction Prices: The Turkish Case ", 5th International Congress on Fundamental and Applied Sciences, SKOPJE, MAKEDONYA, 18-22 Haziran 2018, pp.28-28
Elmalı Ö., Bayram S., "BIM Kavramının Türk İnşaat Sektörüne Entegrasyonu Üzerine Bir Alan Çalışması", III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 21-22 Haziran 2018, vol.5, pp.3469-3479
Bayram S., Aydinli S., Tantekin Çelik G., Laptali Oral E., "İnşaat Sektöründe İstihdam Edilen Kadın Çalışanların Sorunları Üzerine Bir Araştırma", II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.358-367
Bayram S., "Okul Yapım İşlerinin Proje Sürelerinin Trend Analizi", International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1393-1398
Bayram S., "Evolution of Turkish Public Procurement System Based on Time-Cost Relationship of the Construction Projects", 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1780-1780
Bayram S., Özbayrak A., "Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğrencilerinin Tercih Kararları ve Mesleki Yetkinlikleri: Tomarza Örneği", VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, vol.1, pp.271-283
Erdinç G., Bayram S., "İnşaat Projelerinin Maliyet Tahmininde Referans Sınıf Tahmin Yöntemi (RSTY) Kullanımı", 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, ss.913-923
Bayram S., Öcal M.E. , Laptalı Oral E., Atiş C.D., "Türkiye’de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Gerçekleştirilen Kamu İnşaat Projelerinin Maliyet ve Süre Açısından Değerlendirilmesi", 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, ss.25-25
Bayram S., Öcal M.E., Laptalı Oral E., "Analysis Of Cost And Schedule Variances In Construction Works With Artificial Intelligence Approaches: The Case Of Turkey", International Students’ Conference of Civil Engineering (ISCCE 2012), ARNAVUTLUK, 10-11 May 2012, pp.01-11
Bayram S., Öcal M.E., Laptalı Oral E., "İnşaat Atıkları Kavramının Yasal Düzenlemesi ve Hazır Beton Tesislerinde Örnek Uygulama", 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2011, cilt.2, ss.144-157
Bayram S., Dirikgil T., Tantekin Çelik G., Bulut N., Haktanir T., Laptalı Oral E., "İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Mevcut Eğitim Sistemine Bakışı Ve Çözüm Önerileri", İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 23-24 Eylül 2011, ss.265-274
Bilgi H.F., Bayram S., Laptalı Oral E., "Türk İnşaat Sektöründe Çalışan İşgücünün Motivasyonunu Etkileyen Faktörler", 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 29 Eylül-01 Ekim 2010, ss.247-259
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Türkiye Kamu İnşaat Projelerindeki Maliyet ve Süre Sapmalarının Yapay Zekâ Yöntemleri ile Kıyaslamalı Analizi", BAP Doktora, FBD-11-3566, Araştırmacı, 2013
"Türkiyede Yapı Üretiminde ve Denetiminde Yaşanan Etik Sorunlar", BAP Diğer, FHD-2016-6485, Yönetici, 2017
"TÜRKİYEDE YAPI BİLGİ MODELLEMESİ FARKINDALIĞININ VE HUKUKİ ZORUNLULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI", BAP Y.Lisans, FYL-2017-7705, Yönetici, 2018
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of World Architecture, Editor, 15.01.2018 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, , Uye, 04.07.2006 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
5th International Congress on Fundamental and Applied Sciences , Skopje, Haziran 2018
VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sarajevo, Mayıs 2017
International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Ekim 2017
2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Mayıs 2017
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Kasım 2016
International Students’ Conference of Civil Engineering (ISCCE 2012), Tirana, Mayıs 2012
6. İnşaat Yönetimi Kongresi, Bursa, Kasım 2011
İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, Muğla, Eylul 2011
25. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, Kayseri, Mayıs 2011
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, Eylul 2010
5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Ekim 2009
Bilimsel Hakemlikler
Engineering, Construction and Architectural Management, Dergide Hakemlik, Şubat 2019
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Engineering, Construction and Architectural Management, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Production Planning & Control, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
ASCE Journal of Management in Engineering, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Engineering, Construction and Architectural Management, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Temmuz 2018
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
IEEE Transactions on Engineering Management, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Yükseköğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Engineering, Construction and Architectural Management, Dergide Hakemlik, Mart 2018
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
IEEE Transactions on Engineering Management, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2017
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2017
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ağustos 2017
Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Construction Economics and Building, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Journal of Civil Engineering and Management, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2017
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Engineering Computations, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Engineering, Construction and Architectural Management , Dergide Hakemlik, Şubat 2017
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2017
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
International Journal of Civil Engineering, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Construction Economics and Building, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
International Journal of Construction Management, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
ASCE Journal of Management in Engineering, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Engineering, Construction and Architectural Management, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2015
ASCE Journal of Management in Engineering, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
International Journal of Civil Engineering, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
ASCE Journal of Management in Engineering, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Journal of Civil Engineering and Management, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Etkinlik Organizasyonu
International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering (iSTE-CE'2019), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2019
The 7th International Symposium on Project Management (ISPM 2019), Bilim Kurulu Üyesi, , ÇIN HALK CUM., Temmuz 2019
International Conference on Civil, Architecture and Disaster Prevention (ICCADP 2018), Bilim Kurulu Üyesi, , ÇIN HALK CUM., Kasım 2018
IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions (IEEE ICTMOD), Bilim Kurulu Üyesi, , FAS, Kasım 2018
International Advanced Researches and Engineering Congress (IAREC 2017), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2017
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Oturum Başkanı, , BOSNA HERSEK, 2017
International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Ödüller ve Burslar
Bayram S, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı, TÜBİTAK, Nisan 2018
Bayram S,Al-Jibouri S., "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı, TÜBİTAK, Mayıs 2017
Bayram S, "Best Reviewer Award, International Advance Researches in Engineering Congress (IAREC’17), Aralık 2017
Bayram S,Al-Jibouri S., "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı, TÜBİTAK, Ağustos 2017
2219-Yurtdisi Doktora Sonrasi Arastirma Destegi, TUBITAK-BİDEB, Eylul 2014
2211-Yurt İçi Doktora Bursu, TÜBİTAK-BİDEB, Ekim 2009
RWTH Aachen University, Faculty of Civil Engineering, Institute and Chair of Solid Construction, ERASMUS-SOCRATES, Eylul 2007
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :İnşaat Yönetimi
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Construction Management
Research Areas :Yapım Maliyeti; Proje Süresi; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu; Yapı Denetimi
Current Research Activities :

Construction Cost; Project Duration; Public Tender Law nr. 4734; Building Inspection

Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
19/03/2019 02:03 Ders Notu Şantiye Tekniği Ders Notu-3
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi